10 điểm mới của Luật Căn cước số 26/2023/QH15

57
Đánh giá bài viết
Từ ngày 01/7/2024, Luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành, việc nắm và hiểu rõ Luật căn cước mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bao gồm:
1. Xác minh danh tính: Hiểu rõ Luật căn cước giúp người dân biết cách sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) để xác minh danh tính trong các giao dịch dân sự, hành chính và kinh tế, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn.
2. Tiếp cận dịch vụ công: Biết rõ các quy định về CCCD giúp người dân dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, như đăng ký kết hôn, mở tài khoản ngân hàng, hoặc xin cấp giấy tờ tùy thân khác, nhờ việc hiểu rõ các yêu cầu và quy trình liên quan.
3. Quyền và nghĩa vụ: Hiểu biết về Luật căn cước giúp người dân nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình liên quan đến việc cấp, đổi, và sử dụng CCCD, từ đó đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
4. Phòng tránh gian lận: Nắm vững các quy định về CCCD giúp người dân nhận biết và phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo liên quan đến giấy tờ tùy thân, từ đó bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.
5. Cập nhật thông tin: Biết được quyền và trách nhiệm trong việc cập nhật thông tin trên CCCD, như khi có thay đổi về nơi cư trú, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, giúp duy trì thông tin cá nhân chính xác và hợp pháp.
6. Hỗ trợ quản lý xã hội: Sự hiểu biết về Luật căn cước cũng góp phần vào việc hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong quản lý dân cư, từ đó giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công và tăng cường an ninh trật tự xã hội.
7. Lợi ích khi di chuyển: CCCD không chỉ là giấy tờ quan trọng trong nước mà còn hỗ trợ trong việc di chuyển, du lịch hoặc làm việc tại nước ngoài khi cần xác minh danh tính.
Dưới đây là tập hợp 10 điểm mới của Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tích cực tuyên truyền 10 điểm mới của Luật Căn cước cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân khi đến làm thủ tục hành chính tại đơn vị.

HT