Tìm hiểu nội dung Điều 41 BLHS năm 2015 về “Các loại hình phạt bổ sung áp dụng với cá nhân phạm tội: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định”

2625
Đánh giá bài viết

Ngoài những quy định của BLHS còn có Luật thi hành án hình sự, Chương IX quy định về thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Đây là hình phạt bổ sung áp dụng với người bị kết án khi Tòa án xét thấy sau khi người bị kết án chấp hành xong hình phạt chính mà để họ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó, thì có thể gây nguy hại cho xã hội hoặc họ lại có điều kiện phạm tội mới.

Ảnh minh họa.

Cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là không cho người bị kết án làm những nghề này hay những công việc mà họ có thể tiếp tục phạm tội (Ví dụ: Tội lừa dối khách hàng (Điều 198), Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện (Điều 199 BLHS năm 2015).

Việc áp dụng hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có ý nghĩa là nhằm tăng cường hiệu quả của hình phạt chính và nhằm mục đích phòng ngừa (phòng ngừa riêng) người bị kết án tiếp tục phạm tội.

Thời hạn cấm theo quy định của điều luật là từ 01 năm đến 05 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính không phải là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người phạm tội được hưởng án treo. Khi tòa án áp dụng hình phạt bổ sung quy định tại Điều 41 BLHS năm 2015 thì phải ghi cụ thể chức vụ gì, những ngành nghề nào bị cấm, thời gian và thời hạn bị cấm trong bản án để đảm bảo việc chấp hành án được thực hiện có hiệu quả.

Điều 41. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

 

Quang Thắng