Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

181
Đánh giá bài viết
Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2019.
Ảnh minh họa.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với việc trang bị, bố trí và quản lý hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại các kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên và áp dụng cho tất cả các giai đoạn từ thiết kế, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và vận hành sử dụng.

Theo đó, Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng mới, nâng cấp mở rộng và quản lý vận hành các công trình kho chứa, cảng xuất nhập và trạm phân phối khí đốt trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, các hệ thống phòng cháy và chữa cháy quy định trong Quy chuẩn này, gồm có:

– Hệ thống chữa cháy ban đầu;

– Hệ thống chữa cháy di động;

– Hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt;

– Hệ thống chữa cháy bằng bột;

– Hệ thống chữa cháy bằng khí;

– Hệ thống báo cháy tự động;

– Hệ thống báo nồng độ khí cháy;

– Hệ thống báo động cháy và báo động chung.

Quy chuẩn này không áp dụng cho các đối tượng sau:

– Kho chứa bảo quản khí đốt đặt ngầm hoặc trong hang hầm, trên đồi núi;

– Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ có áp suất nhỏ hơn 0,1013 Mpa (760 mm cột thủy ngân) được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5307:2009 “Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế”;

– Các bồn chứa khí đốt hóa lỏng và thiết bị được thiết kế, vận hành theo yêu cầu đặc biệt về phòng cháy, phòng nổ thuộc dây chuyền công nghệ sản xuất thuộc các cơ sở nhà máy chế biến lọc, hóa dầu;

– Các trạm nạp khí đốt cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

– Các trạm cấp khí đốt được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn ”Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở”;

– Các kho chứa, bảo quản khí đốt hóa lỏng có áp suất hơi bão hòa ở nhiệt độ 223,15K (-500C) lớn hơn 0,1013 Mpa (760 mm cột thủy ngân).

Đối với việc tổ chức thực hiện Quy chuẩn này, Bộ Công an chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn cho các đối tượng có liên quan. Các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình kho chứa, cảng, xuất nhập và trạm phân phối khí đốt chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra trong các hoạt động thiết kế, xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và bảo trì theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) để được hướng dẫn và xử lý./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an