Học sinh từ 06 tuổi trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm

49
Đánh giá bài viết

Đây là yêu cầu của Thủ tướng tại Chỉ thị 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

 

Ảnh minh họa.

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ và Luật giao thông đường bộ, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông được nâng cao, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gn máy, tạo thành nét văn hóa giao thông trong đại đa số nhân dân; tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy với người lớn đã đạt trên 90%, góp phần quan trọng đối với việc kéo giảm thương vong do tai nạn giao thông ở nước ta trong 10 năm qua. Tuy nhiên việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: Tỷ lệ người đi mô tô, xe gn máy, xe đạp điện ở khu vực nông thôn, min núi vùng sâu, vùng xa còn thấp; tỷ lệ trẻ em từ 06 tui trở lên đội mũ bảo him khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện chỉ đạt ở mức 30-40%; tình trạng sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mũ bảo hiểm giả, mũ không phải là mũ bảo hiểm còn ph biến và tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ, đồng thời khắc phục những tn tại, bất cập liên quan đến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khu, phân phi mũ bảo hiểm; nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người lớn là 95%, đối với trẻ em là 80% vào năm 2020; hoàn thiện quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy theo hướng nâng cao hệ số bảo vệ an toàn cho người sử dụng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan là thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến địa phương thực hiện các chiến dịch truyền thông về quy định bt buộc đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia khi đi mô tô, xe gn máy, xe đạp điện; thực hiện đồng bộ, thống nhất cùng với các chiến dịch kiểm tra, tun tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; trong đó đặc biệt chú trọng về việc chp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.

b) Xây dựng Kế hoạch hành động liên ngành từ trung ương đến địa phương về nâng cao hiệu quả công tác thực thi pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp khi tham gia giao thông; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em, đng bào khu vực còn khó khăn về kinh tế, vùng sâu, vùng xa.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện. Chỉ thị; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Công an

a) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo him không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tđiều tra và truy tố trước pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm gi(tập trung vụ việc đã gây hậu quả thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho người tham gia giao thông nếu đội mũ bảo him giả).

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, các lực lượng Công an khác và Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đi mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô xe gắn máy và xe đạp điện, nhất là xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gn máy, xe đạp điện chở trẻ em không đội mũ bảo him; hàng tháng, quý thông báo đến các trưng học trên địa bàn để nhà trường nhắc nhở, giáo dục đối với những học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

3. Bộ Công Thương

a) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phm pháp luật trong hoạt động phân phi, kinh doanh mũ bo him trên thị trường nội địa. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện các biểu hiện vi phạm, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm theo quy định, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có); chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng để mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia trôi nổi trên thị trường.

b) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan thực hiện vic thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng mũ bảo hiểm.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm quản lý cht chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm; qun lý cht chẽ quá trình hp quy đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu và sản xuất trong nước; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát cht lượng sn phẩm đối với hoạt động sản xuất mũ bảo hiểm; xử lý nghiêm hành vi vi phạm và thông báo rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản xuất mũ bảo him đạt quy chuẩn và không đạt Quy chun k thut Quc gia; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về chất lượng của toàn bộ mũ bảo hiểm của những đơn vị đã được Bộ và các đơn vị của Bộ cấp giy phép. Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng mũ bảo hiểm tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, xác định rõ lộ trình thực hiện, đặc biệt là nâng cao khả năng nhận biết và khả năng truy xuất nguồn gốc mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bắt buộc quy định đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh từ 06 tui trlên được người lớn chở bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; giáo dục học sinh sinh viên đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gn máy, xe đạp điện tr thành thói quen; phối hợp với Bộ Công an có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với lứa tuổi học sinh khi vi phm; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trưng tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi đưa con em đến trường bằng xe mô tô, xe gn máy, xe đạp điện.

6. Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Sở Y tế thực hiện thống kê đầy đủ và phân tích số liệu về thương tích do không đội mũ bảo hiểm đối với các nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu tại các cơ sở khám, chữa bệnh; hng quý báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành gương mu thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gn máy, đặc biệt chp hành đội mũ bảo hiểm cho con em từ 06 tuổi trở lên. Trong quá trình sửa đổi Luật giao thông đường bộ, nghiên cứu đề xuất quy định về độ tui bt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gn máy, xe đạp điện từ 06 tuổi trở lên phù hợp với thực tiễn; đồng thời, bổ sung quy định bt buộc đội mũ bảo hiểm đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gn máy, xe đạp điện; không phát hành các sản phẩm báo ảnh, truyền hình có hình ảnh mà vô tình cổ vũ đối với hành vi sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, đặc biệt là các phim quảng cáo, phim truyền hình trong đó các nhân vật chính có hành vi đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện.

9. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tn xã Việt Nam tăng cường tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về mũ bảo hiểm; kim duyệt, kiên quyết không phát hành các sản phẩm truyền thông có các nhân vật chính không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

10. Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính các quy định chặt chẽ, đầy đủ và nghiêm khắc hơn về hình thức, chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với cha mẹ, người giám hộ của trẻ em, người thực thi công vụ khi để trẻ em vi phạm quy định pháp luật nói chung và quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nói riêng.

 

Theo CTTĐT Chính Phủ