Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

123

Ngày 05/11/2020, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân. 

Ảnh minh họa.

Thông tư gồm 03 điều, Điều 1 “Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3; sửa đổi, bổ sung tên Chương III thành “Xử lý các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa”; sửa đổi, bổ sung Điều 13; sửa đổi, bổ sung Điều 14a sau Điều 14; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15, Điều 16, Điều 20 của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân”; Điều 2 “Hiệu lực thi hành”; Điều 3 “Trách nhiệm thi hành”.

Trong đó sửa đổi, bổ sung việc xử lý các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa; quan hệ phối hợp giữa các lực lượng Công an tham gia bảo vệ phiên tòa cũng như trách nhiệm thi hành của các đơn vị có liên quan; Sửa đổi, bổ sung việc bảo vệ phiên tòa giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân.

Bên cạnh đó, việc xử lý tình huống cháy, nổ tại phiên tòa quy định trường hợp xảy ra cháy, nổ thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa phải phối hợp với các lực lượng sơ tán ngay mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm theo phương án đã được duyệt; thực hiện các biện pháp, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập tắt đám cháy, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người có thẩm quyền; cấp cứu người bị thương (nếu có); bắt giữ ngay người có hành vi vi phạm pháp luật và bàn giao cho lực lượng chức năng giải quyết; phối hợp với Công an sở tại khoanh vùng bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Đối với trường hợp xảy ra tình huống khủng bố, bắt cóc con tin thì cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa có trách nhiệm báo cáo ngay Chủ tọa phiên tòa, cơ quan, lực lượng chuyên môn và khẩn trương triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt, sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời, báo cáo người có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết; cấp cứu người bị thương (nếu có); bắt giữ ngay người có hành vi vi phạm pháp luật và bàn giao cho lực lượng chức năng giải quyết…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Tiêu Dao