Quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

123

Ngày 14 tháng 10 năm 2020 Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Ảnh minh họa.

Thông tư liên tịch này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành án tử hình; tổ chức thực hiện thi hành án tử hình; hoãn thi hành án tử hình; hồ sơ thi hành án tử hình; việc giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt, mai táng người đã bị thi hành án tử hình và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ quan: Công an, Quân đội, Y tế, Ngoại giao, Tòa án, Viện kiểm sát trong tổ chức thực hiện việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện thi hành án tử hình và người bị thi hành án tử hình.

Chương II quy định về việc Ra quyết định thi hành án tử hình; Xây dựng kế hoạch thi hành án tử hình; Phiên họp của Hội đồng thi hành án tử hình; Triển khai việc thi hành án tử hình; Hoãn thi hành án tử hình; Hồ sơ thi hành án tử hình; Biên bản thi hành án tử hình; Trường hợp người bị thi hành án tử hình chết trước khi đưa ra thi hành án tử hình.

Điều 9 của TTLT quy định Hội đồng thi hành án tử hình quyết định hoãn thi hành án tử hình theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 81 của Luật Thi hành án hình sự trong các trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác không thể thực hiện được việc thi hành án tử hình hoặc trên đường áp giải người bị thi hành án tử hình bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện; trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng; không xác định được tĩnh mạch; thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành án tử hình không đáp ứng được. Đồng thời, việc hoãn thi hành án tử hình theo quy định tại Điều 81 của Luật Thi hành án hình sự.

Đáng chú ý, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc thi hành án tử hình theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 43/2020/NĐ-CP; phối hợp với trại tạm giam nơi giam giữ người bị thi hành án tử hình thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 43/2020/NĐ-CP.

Chỉ đạo Công an cấp huyện nơi tổ chức thi hành án tử hình bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp thực hiện việc thi hành án tử hình. Xây dựng kế hoạch, phương án, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia thi hành án tử hình và tổ chức thi hành án tử hình; làm thủ tục khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi thi hành án. Báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh tăng cường lực lượng chức năng hỗ trợ công tác thi hành án tử hình trong trường hợp cần thiết…

Ngoài ra, TTLT này quy định nguyên tắc thi hành án tử hình cần phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định về thi hành án hình sự; bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại và chính sách nhân đạo của Nhà nước trong thi hành án tử hình.

TTLT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020; TTLT số 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 06/6/2013 giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực./.

Tiêu Dao