Báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022

123
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 14/3/2017, Ban chấp hành hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Hội phụ nữ trực thuộc Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tham dự hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại UBND tỉnh.

Thay mặt Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo cáo tới các cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh về kết quả Đại hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra từ ngày 07 đến 09/3/2017 tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Bình đẳng – Hội nhập”. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ: “Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngay sau Hội nghị báo cáo nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh cùng Chủ tịch Hội phụ nữ trực thuộc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung của Đại hội đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong việc đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống.

Thanh Hoài