Bộ Công an sơ kết 02 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bãn lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”

204
Đánh giá bài viết

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bn lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Tại điểm cầu Hà Nội có thượng tướng Nguyễn Văn Thành – UVBCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình có Đại tá Trần Minh Thùy, Thượng tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và các đồng chí đại diện Chỉ huy các đơn vị trong Công an tỉnh.

 

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hai năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” do Lãnh đạo X03-Bộ Công an trình bày. Báo cáo nêu rõ, trong 2 năm qua, Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc tham mưu cho chính quyền địa phương, giữ, đảm bảo ANTT tại địa bàn, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế và những vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, một số Công an địa phương đã có những đề xuất, kiến nghị trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian tiếp theo, nhằm xây dựng, hoàn thiện người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.

 

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành kết luận: Trong hai năm thực hiện cuộc vận động, Công an các đơn vị địa phương toàn quốc đã làm tốt công tác tham mưu. 123 Đảng ủy Công an đã ban hành tốt các Nghị quyết, cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạ CAND, tổ chức các hội thảo, chuyên đề với nhiều cách làm hay, sáng tạo, triển khai hơn 500 mô hình giúp cho nhân dân trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương, xây dựng hình ảnh người công an trong lòng nhân dân. Vì vậy, có hơn 88% số người dân ghi nhận, đánh giá hài lòng với lực lượng Công an. Đồng chí còn biểu dương các đồng chí đã dũng cảm đấu tranh trong công tác phòng chống tội phạm, có nhiều đồng chí Công an hy sinh, bị thương trong cuộc chiến giữ bình yên cho nhân dân.

 

 

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới vai trò tham mưu, thanh tra, kiểm tra, tự kiểm điểm chỉnh đốn trong lực lượng cần thực hiện nghiêm, gương mẫu từ người đứng đầu. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay đầy rẫy những vấn đề nhạy cảm, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội luôn rình rập chống phá. Hơn bao giờ hết mỗi việc làm, lời nói, cách ứng xử khi giao tiếp, làm việc với nhân dân luôn phải chuẩn mực “Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép”. Thời gian tới yêu cầu Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, lồng ghép tốt các mô hình và các cuộc vận động nhằm “xây dựng phong cách người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

 Thùy Trang