Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí, xuất bản Công an nhân dân năm 2016

84

Sáng 23/11//2016, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí, xuất bản Công an nhân dân năm 2016. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng, các cơ quan báo chí, xuất bản CAND.

Đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2016, báo chí, xuất bản CAND đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật: Đã bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền; kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự kiện chính trị, xã hội, đối ngoại và hợp tác quốc tế có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Tập trung tuyên truyền sâu đậm các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, như: Tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, củng cố nền tảng tư tưởng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phản ánh sinh động, thực tiễn công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc; kiên trì đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ, giữ gìn, phát huy những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những hoạt động đó đã góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, vạch trần những âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm…, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp tục khẳng định được vai trò là cầu nối quy tụ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, nối nhịp cầu nhân ái giữa lực lượng Công an với nhân dân bằng những việc làm thiết thực đầy tính nhân văn, như: Quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo; tết vì người nghèo; chia sẻ nỗi đau da cam, vì Trường Sa thân yêu, hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại miền Trung…

Các Đại biểu tham luận
Các Đại biểu tham luận

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến và kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, xuất bản CAND năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, xuất bản CAND, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các đơn vị báo chí, xuất bản đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Lãnh đạo cơ quan chủ quản, lãnh đạo các đơn vị báo chí, xuất bản CAND phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, định hướng lớn trong hoạt động báo chí, xuất bản của Đảng và Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tuân thủ tôn chỉ mục đích, thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, Luật Xuất bản, các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hoạt động báo chí, xuất bản Công an nhân dân cần bám sát thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường các bài viết chính luận sắc bén, kiên trì đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”của các thế lực thù địch và các loại tội phạm…

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu dự Hội nghị
Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu dự Hội nghị

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, kỷ luật, văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sỹ đối với quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; đảm bảo tính tư tưởng, chính xác, chân thực, có tính giáo dục cao; không thương mại hóa hoạt động báo chí, xuất bản; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật trong CAND; tập trung xây dựng hình ảnh báo chí, xuất bản CAND có “bản sắc riêng” với bạn đọc trong nước và quốc tế; kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về hoạt động báo chí, xuất bản, trước mắt cần có kế hoạch triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

 

Cao Thanh Thiện