Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

427
Đánh giá bài viết

Sáng nay 12/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an Quảng Bình, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới; kết quả, đánh giá chất lượng dữ liệu tại 04 địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Tây Ninh, Cần Thơ, bài học kinh nghiệm và đề xuất phương án chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Kết quả kiểm tra, phúc tra lại thông tin dữ liệu dân cư đã thu thập tại một số đại phương.

Nhìn chung, Công an các địa phương đã triển khai thực hiện thu thập thông tin dân cư theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an. Đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn Công an cơ sở, phối hợp với cơ quan báo chí địa phương, tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu thập thông tin dân cư cho CBCS; Chất lượng thông tin thu thập cơ bản chính xác, đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định. Nhiều địa phương trong quá trình thu thập thông tin đã tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo cơ quan tư pháp điều chỉnh các giấy tờ về hộ tịch để thống nhất với các giấy tờ khác của công dân như: Sổ hộ khẩu, CMND/CCCD.

Tại điểm cầu Công an Quảng Bình.

Công an các đơn vị địa phương đã tham mưu với Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Cùng với Công an các đơn vị, địa phương, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-TTg, Đề án 896 và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Kết hợp nhiều hình thức như tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, sinh hoạt các đoàn thể, họp dân, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, phát phiếu hướng dẫn về tận người dân để thực hiện kê khai, nhờ đó, việc thu thập thông tin dân cư về cơ sở dữ liệu trên địa bàn đảm bảo chính xác, đầy đủ, hiệu quả đúng quy định, tiến độ của kế hoạch đề ra. Công an tỉnh Quảng Bình cũng là một trong nhiều địa phương hoàn thành bố trí Công an chính quy tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn.

N.O