CÁC ĐƠN VỊ CÔNG AN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Dưới đây là danh sách Công an đơn vị, địa phương, giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng.

Các thông tin: Địa chỉ, lịch làm việc, số điện thoại,.. được cập nhật phục vụ cho nhân dân liên hệ làm việc.

Để biết thêm các loại thủ tục hành chính của Bộ Công an, xin vui lòng tra cứu thêm tại đây

 

<strong>Phòng QLHC về TTXH</strong><strong>Phòng CS PCCC & CNCH</strong><strong>Phòng CSGT</strong><strong>Phòng hồ sơ</strong><strong>Phòng XDPT TDBV ANTQ</strong><strong>Phòng tổ chức cán bộ</strong><strong>Công an Thành phố Đồng Hới</strong><strong>Công an Thị xã Ba Đồn</strong><strong>Công an huyện Minh Hóa</strong><strong>Công an huyện Tuyên Hóa</strong><strong>Công an huyện Bố Trạch</strong><strong>Công an huyện Quảng Ninh</strong><strong>Công an huyện Lệ Thủy</strong>

PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

 

 • Địa chỉ: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Quảng Bình (Số 2 đường Tố Hữu, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

 

 • Lịch tiếp dân:

– Cấp CCCD:

+ Buổi sáng (từ 7h30’ đến 11h30’) các ngày thứ 3, 4, 6, 7 trong tuần.

+ Số điện thoại liên hệ: 069.4100339.

 

– Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; giấy phép mua, sử dụng VK-CCHT:

+ Các ngày thứ 3, 5 trong tuần.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

Buổi chiều: Từ 13h đến 17h.

+ Số điện thoại liên hệ: 069.4100342.

 

– Xử lý vi phạm TTCC, TTĐT, TTATGT:

+ Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

Buổi chiều: Từ 13h đến 17h.

+ Số điện thoại liên hệ: 069.4100579.

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

 

 1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

+ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Bắc Quảng Bình: Quốc lộ 1A, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.518.114

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Tuyên Minh: Thị Trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.574.114.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

+ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Bắc Quảng Bình: Quốc lộ 1A, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.518.114

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Tuyên Minh: Thị Trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.574.114.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

+ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Bắc Quảng Bình: Quốc lộ 1A, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.518.114

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Tuyên Minh: Thị Trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.574.114.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

– Bộ phận tiếp nhận:

+ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Bắc Quảng Bình: Quốc lộ 1A, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.518.114

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Tuyên Minh: Thị Trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.574.114.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Tham mưu: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0945.946.165 – 0983.029.983 – đồng chí Đặng Tất Chiến – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Tham mưu: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0945.946.165 – 0983.029.983 – đồng chí Đặng Tất Chiến – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 

 1. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Hậu cần và Quản lý phương tiện PCCC và CNCH: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0912.747.045 – 0961.052.555- đồng chí Đinh Xuân Khánh – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Hậu cần và Quản lý phương tiện PCCC và CNCH: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0912.747.045 – 0961.052.555- đồng chí Đinh Xuân Khánh – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Hậu cần và Quản lý phương tiện PCCC và CNCH: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0912.747.045 – 0961.052.555- đồng chí Đinh Xuân Khánh – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về
  cháy, nổ

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Tham mưu: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 069.4100.356.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. 11. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Tham mưu: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0945.946.165 – 0983.029.983 – đồng chí Đặng Tất Chiến – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở

– Bộ phận tiếp nhận:

Đội Tham mưu: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0945.946.165 – 0983.029.983 – đồng chí Đặng Tất Chiến – Phó Đội trưởng.

– Lịch tiếp dân: Tất cả các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

 1. Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

+ Đội Tham mưu: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới. Số điện thoại tiếp nhận: 0945.946.165 – 0983.029.983 – đồng chí Đặng Tất Chiến – Phó Đội trưởng.

+ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Trung tâm: số 86, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.823.427.

+ Đội Cảnh sát PCCC& CNCH Bắc Quảng Bình: Quốc lộ 1A, Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.518.114

+ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Tuyên Minh: Thị Trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại tiếp nhận: 0232 3.574.114.

PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

 

Đang cập nhật thông tin..

PHÒNG HỒ SƠ

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN CHO CÔNG DÂN ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI

 

 • Địa chỉ cơ quan: Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Quảng Bình (phòng tiếp dân tại số 01 Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

 

 • Số điện thoại tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: 0694100448 hoặc 0694100447.

 

 • Lịch tiếp dân: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần (Buổi sáng: từ 8h30’ đến 10h30’; Buổi chiều: từ 14h đến 16h)

PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ

 

 • Địa chỉ cơ quan/ bộ phận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính:

Đội Tổng hợp – Dân vận, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Quảng Bình. Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới.

 

 • Số điện thoại tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính:

0694100273

 

 • Lịch tiếp dân (ngày, giờ làm việc phục vụ tiếp dân):

Sáng: 8h00 đến 10h30

Chiều: 13h00 đến 16h00

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 3- Trụ sở Công an tỉnh- Số 1- Đường Hùng Vương- Thành phố Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình.

 

 • Bộ phận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính:

– Đội Tổ chức, đào tạo tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác tuyển sinh, tuyển dụng, tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, tuyển hợp đồng lao động.

– Đội Chính sách và bảo hiểm tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chế độ, chính sách cho CBCS, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

 

 • Lịch tiếp dân:

Các Đội trên tiếp dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, giờ làm việc phục vụ tiếp dân trong giờ hành chính.

 

 • Số điện thoại tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính:

– Đội Tổ chức, đào tạo: 069. 4100.231

– Đội Chính sách và bảo hiểm: 069.4100.256

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

 

 • Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Trãi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

 • Số điện thoại:

 

 • Lịch tiếp dân (trừ các ngày lễ):
  Sáng: từ 07h30’ đến 11h00’
  Chiều: từ 13h30’ đến 17h00’

+ Tiếp nhận hồ sơ hộ khẩu: Sáng thứ 2,4,6 và sáng thứ 7.

+ Tiếp nhận hồ sơ CCCD: Sáng thứ 3,4,6 và sáng thứ 7.

+ Xử lý các thủ tục vi phạm TTATGT: Từ thứ 2 đến thứ 7.

 

CÔNG AN THỊ XÃ BA ĐỒN

 

*Đội CS QLHC về TTXH

 • Địa chỉ: TDP Thọ Đơn, P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn
 • Lĩnh vực: + Đăng ký, quản lý cư trú;

                 + Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, PCCC;

                 + Quản lý, cấp CCCD.

 • SĐT liên hệ: 0232 3 515 456
 • Lịch tiếp dân: + Giải quyết hộ khẩu các ngày: T2, T4, T6;

    + Thủ tục cấp CCCD các ngày: T3, T4, T5, T6 (buổi sáng);

    + Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự các ngày: T2, T4, T5.

 

*Đội CSGT

 • Địa chỉ: TDP Thọ Đơn, P.Quảng Thọ, TX.Ba Đồn
 • Bộ phận tiếp nhận: Tổ xử lý VPHC đội CSGT Công an thị xã Ba Đồn
 • Lĩnh vực: + Xử lý VPH;

                 + Đăng ký xe;

                 + Giải quyết tai nạn giao thông.

 • SĐT liên hệ: 0232 3 513 777
 • Lịch tiếp dân: + Đăng ký xe: T2, T4, T5;

      + Giải quyết tai nạn giao thông: các ngày trong tuần (trừ T7, CN).

 

CÔNG AN HUYỆN MINH HÓA

 

Đang cập nhật thông tin..

CÔNG AN HUYỆN TUYÊN HÓA

 

 • Địa chỉ cơ quan: Tiểu khu 1, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 • Bộ phận tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính:

* Đội Cảnh sát QLHC về TTXH:

– Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

– Cấp Căn cước công dân.

 

* Đội CSGT – TTCĐ:  

– Đăng ký cấp biển số xe mô tô.

– Xử lý vi phạm hành chính về TTATGT.

 • Số điện thoại tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính

SĐT trực ban đơn vị: 0232 3.684.030

 • Lịch tiếp dân

–  Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

–  Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

CÔNG AN HUYỆN BỐ TRẠCH

 

 • Trực ban tiếp công dân:

– Số điện thoại: 0232 3.610.525.

– Lịch tiếp dân: trực 24 giờ trong ngày và vào tất cả các ngày trong tuần.

 • Tiếp dân làm CCCD:

– Số điện thoại: 0986.602.166 (đ/c Thiếu tá Bùi Xuân Việt – Phó Đội trưởng đội CS QLHC về TTXH).

– Lịch tiếp dân:

+ Thứ 2: Điều chỉnh hồ sơ và trả CCCD.

+ Buổi sáng các ngày thứ 3,4,5 lập hồ sơ CCCD.

 • Đăng ký mô tô – xe máy:

– Số điện thoại: 0945.947.967 (đ/c thiếu úy Nguyễn Duy Tân – Cán bộ đội CSGT-TT-CĐ).

– Lịch tiếp dân: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Tất cả các bộ phận tiếp dân trên đều thuộc trụ sở Công an huyện Bố Trạch (địa chỉ: Tiểu khu 2 – Thị trấn Hoàn Lão – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình).

CÔNG AN HUYỆN QUẢNG NINH

 

Đang cập nhật thông tin..

CÔNG AN HUYỆN LỆ THỦY

 

 • Địa chỉ cơ quan: Công an huyện Lệ Thủy.

 

 • Bộ phận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính: Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính được đặt tại 03 nơi tiếp dân gồm: Nơi cấp phát CCCD; đăng ký, xử lý phương tiện vi phạm và nơi tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại phòng trực ban chuyên trách đơn vị.

 

 • Lịch tiếp dân cấp phát CCCD: Vào buổi sáng các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6, thứ 7 hàng tuần;
 • Lịch tiếp dân đăng ký các loại phương tiện: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần;
 • Lịch tiếp dân đến xử lý phương tiện vi phạm: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;
 • Lịch tiếp dân về tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: tất cả các ngày trong tuần.

 

 • Thời gian:

– Buổi sáng: Từ 7h30 phút đến 11h30 phút;

– Buổi chiều: Từ 13h30 phút đến 17h.