Chủ động tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở

766
Đánh giá bài viết

 

      Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; những năm qua, Công an xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã phối hợp với Ban quân sự xã tuần tra, kiểm soát, đảm bảo
trật tự tại các điểm công cộng trên địa bàn xã Lộc Thủy

Là lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, Ban Công an xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, vận động toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo tiền đề cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Với phương châm “Chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các nguyên nhân phát sinh tội phạm” phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích, Ban Công an xã đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh; vận động nhân dân tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân, từ đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã từng bước sâu rộng, lớn mạnh. Hiệu quả rõ nhất, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Lộc Thủy đó là sự phối hợp giữa Ban Công an xã và Công an huyện với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nghị quyết liên tịch đã ký kết, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời bàn các biện pháp công tác trong thời gian tiếp theo, nhất là huy động được sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện tốt quy chế tuần tra kiểm soát tại các địa bàn giáp ranh với các xã, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đem lại hiệu quả quan trọng, trong những năm trở lại đây, Ban Công an xã Lộc Thủy đã tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động nhân dân xây dựng và duy trì mô hình: Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm qua đường dây nóng liên thôn liên xã; thôn, xóm bình yên, phụ nữ giáo dục con em không vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên nói không với ma túy, đoạn đường tự quản về an ninh trật tự…Công tác kiện toàn, xây dựng các tổ chức quần chúng đã phát huy hiệu quả thiết thực, như: Ban an ninh trật tự, ban phòng, chống cháy nổ, ban an toàn giao thông, tổ hòa giải, tổ an ninh xung kính, ban an toàn trường học, tổ công tác bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ sản xuất; nhờ vậy, mà tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững, nội bộ đoàn kết, đời sống nhân dân ổn định và phát triển.

Thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, phương thức phạm tội của các loại đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân, tạo được mối quan hệ đoàn kết sức mạnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp nhận nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp có giá trị quan trọng giúp Ban Công an xã phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2018, Ban Công an xã đã phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa từ xa và đồng thời điều tra, xử lý dứt điểm 05 vụ việc, trong đó: Sử dụng pháo 02 vụ/02 đối tượng, gây rối trật tự công cộng 01 vụ/ 02 đối tượng, trộm cắp tài sản 02 vụ. Vận động thu hồi 03 hộp pháo hoa, 69 viên pháo bi; gọi hỏi răn đe 18 đối tượng trong diện quản lý. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xã Lộc Thủy đã ngày càng chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Từ những nỗ lực quyết tâm của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể, mà chủ công là Ban Công an xã đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm giảm tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã khơi dậy được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được ổn định, kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm. Từ kinh nghiệm ở xã Lộc Thủy cho thấy, nếu cấp uỷ, chính quyền quan tâm, lực lượng Công an xã làm tốt chức năng tham mưu và nòng cốt, huy động được các cấp, các ngành tham gia, xây dựng được các mô hình phù hợp, sáng tạo thì phong trào sẽ có sức sống và ngày càng phát triển vững chắc, tạo tiền đề trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Minh Ngọc