Công an huyện Bố Trạch phát động phong trào “Về nhà nghỉ Tết, cùng nhau làm Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử”

329
Đánh giá bài viết

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân thường trú tại huyện Bố Trạch đi làm ăn xa, đang sinh sống, học tập, lao động, làm việc tại các địa phương khác về đoàn viên cùng gia đình, nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 được cấp Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, trong những ngày này, Công an huyện Bố Trạch với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” đã phát động phong trào “Về nhà nghỉ Tết, cùng nhau làm Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử”. Công an huyện bố trí cán bộ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp và hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 16/01/2023 (25/12 Âm lịch) đến ngày 25/01/2023 (Mồng 5 Tết), tiến hành thu nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật).

Để đạt được kết quả cao nhất, Công an huyện Bố Trạch đã phân công cán bộ chiến sĩ thường trực 24/24h tại trụ sở đơn vị và thành lập các tổ công tác lưu động tại các xã, thị trấn; tổ chức chia ca làm việc từ sáng đến đêm để tiếp nhận yêu cầu cấp Căn cước công dân gắn chip và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Công an huyện Bố Trạch đã và đang tiếp tục huy động tối đa nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp để thu nhận triệt để hồ sơ làm CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện; đồng thời đẩy mạnh công tác thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, giao dịch dân sự trên môi trường trực tuyến, góp phần triển khai có hiệu quả Đề án  “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ.

Ngọc Hoàng