Công an huyện Bố Trạch thông báo lịch cấp CCCD và tài khoản ĐDĐT trong dịp nghỉ Lễ

827
Đánh giá bài viết

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đi làm ăn xa quay trở về địa phương được thực hiện các thủ tục cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Công an huyện Bố Trạch tổ chức cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho Nhân dân trên địa bàn xuyên suốt trong các ngày nghỉ của dịp lễ 30/4 và 01/5, cụ thể:

1. Địa điểm 1: Trụ sở Công an huyện Bố Trạch (370, Hùng Vương, Hoàn Lão, Bố Trạch)

– Thời gian: tất cả các ngày trong tuần, cụ thể:

+ Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h00.

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.

2. Địa điểm 2: Trụ sở Công an thị trấn Phong Nha (TDP Hà Lời, thị trấn Phong Nha)

– Thời gian: từ ngày 30/4 – 02/5/2023, cụ thể:

+ Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h00.

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân, Công an huyện rất mong quý bà con Nhân dân chưa được cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện mức 2 tranh thủ thực hiện trong kỳ nghỉ này.

Công an huyện Bố Trạch kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức và Nhân dân biết.

Ngọc Hoàng