Công an huyện Quảng Ninh tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về PCCC và CNCH

268
Đánh giá bài viết

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra về PCCC và CNCH và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, ngày 29/03/2023, Công an huyện Quảng Ninh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về PCCC và CNCH cho 33 cán bộ, chiến sỹ được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về PCCC và CNCH.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quảng Ninh tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra PCCC và CNCH năm 2023

Cán bộ, chiến sỹ tham gia tập huấn đã được tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực PCCC và CNCH. Kịp thời trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ đang được phân công và dự kiến phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về PCCC và CNCH của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, thị trấn, đảm bảo nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy, nổ và tai nạn, sự cố xảy ra tại địa bàn, cơ sở.

Qua lớp tập huấn giúp cho CBCS hệ thống hóa được danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác PCCC và CNCH; đồng thời nắm và vận dụng được các văn bản này trong hoạt động kiểm tra an toàn PCCC và CNCH; giúp hiểu và nắm được chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình trong thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về PCCC và CNCH; có kiến thức và kỹ năng trong quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị phục vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH.

Trần Tuấn – Mạnh Hùng