Công an huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

133
Đánh giá bài viết

Ngày 28/6/2018, Công an huyện Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, tham gia lớp tập huấn có đại diện chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an, Trưởng Công an các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ chiến sỹ Cơ quan Thi hành án hình sự.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc cho phép người đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện theo quy định (như: Phạm tội lần đầu; có ý thức cải tạo tốt; có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự; đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn …) sẽ được trở về với cộng đồng để cải tạo, sửa chữa lỗi lầm với sự giám sát, giúp đỡ của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội và họ phải chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định pháp luật. Nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước. Trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít nhất một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Với quy định này sẽ tạo điều kiện cho người bị kết án phạt tù có cơ hội được cải tạo, sửa chữa lỗi lầm ngay trong môi trường bình thường, đồng thời biện pháp này cũng khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, các đoàn thể xã hội trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia quản lý, giám sát, giáo dục người phạm tội, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thi hành án của Nhà nước ta.

Đại diện Ban chỉ huy Công an huyện phát biểu, chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, Ban chỉ huy Công an huyện đã truyền đạt nội dung cơ bản về  3 chuyên đề; Kế hoạch của Công an huyện về triển khai tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT ngày 09/2/2018 về quy định phối hợp thực hiện của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; Luật hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện và một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 66, Điều 106 Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Nhằm tổ chức thực hiện việc tha tù trước thời hạn một cách có hiệu quả, Ban Chỉ huy Công an huyện yêu cầu các Đội nghiệp vụ, Đồn Công an, Công an các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 687/KH CAH ngày 18/6/2018 của Công an huyện về Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan đến thực hiện tha tù trước thời hạn để cộng đồng và xã hội, phạm nhân và nhân thân họ nắm và hiểu rõ chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tha tù trước thời hạn có điều kiện; tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn. Đồng thời, quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sỹ nắm vững nội dung của Văn bản quy phạm pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện để thống nhất thực hiện, chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện nhất là trong việc quản lý, giáo dục , giám sát và giúp đỡ tạo cơ hội cho người tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống chấp hành tốt pháp luật./.

(Công an huyện Quảng Ninh)