Công an huyện Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháo

301
Đánh giá bài viết

Công an huyện Quảng Ninh xác định học sinh là một trong những đối tượng cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về pháo, đặc biệt là học sinh Trung học cơ sở, học sinh Trung học Phổ thông.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các hành vi vi phạm pháp luật về pháo.

Vì vậy, vào ngày 17/01/2022, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Trường THPT Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Buổi tuyên truyền được đổi mới, đa dạng hóa hình thức, biện pháp để phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 là kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến 35 học sinh và đại diện BGH nhà trường, đồng thời tiến hành tuyên truyền trực tuyến để đảm bảo tiếp cận tối đa đến 934 học sinh, 55 giáo viên và công nhân viên chức của nhà trường.

Buổi tuyên truyền được kết hợp bằng hình thức trực tuyến đến tại các điểm cầu nhằm đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hội nghị, ngoài được phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cũng như tác hại do pháo nổ gây ra, các em học sinh còn được tổ chức ký cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về pháo trước sự chứng kiến của tổ công tác Công an huyện và đại diện Ban Giám hiệu nhà trường.

Tổ chức ký cam kết sau hội nghị tuyên truyền.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn.
Trần Tuấn – Mạnh Hùng