Công an Quảng Bình tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018

126
Đánh giá bài viết

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 Điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đội văn nghệ Công an tỉnh đã dàn dựng một chương trình nghệ thuật đặc sắc tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X gồm 6 tiết mục, chương trình đã thể hiện hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân và mang đậm màu sắc quê hương Quảng Bình.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi tổng duyệt chương trình trước lúc đoàn lên đường tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ X năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Nghệ An.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Việt Hùng