Công an Quảng Bình: “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”

2368
Đánh giá bài viết

Qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BCA ngày 10/8/2012 của Bộ Công an, các lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực thi đua để xây dựng đơn vị Công an Quảng Bình xứng đáng là “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” .

 

Công an Quảng Bình tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh.
Công an Quảng Bình tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh.

 

   Hàng năm, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh và chương trình công tác Công an, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác. Cùng với đó, công an tỉnh đã hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị, địa phương công an trong tỉnh đăng ký các chỉ tiêu xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí về quy trình, chế độ công tác, xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử trong CBCS.v.v. Lấy đó làm tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua cuối năm đối với tất cả các đơn vị.

Nét mới của Công an Quảng Bình trong việc triển khai xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” là đề ra khẩu hiệu thi đua xuyên suốt “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phát động phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”… Hàng năm, ngoài xét công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND”, Công an tỉnh Quảng Bình còn xét bình chọn 10 sự kiện của năm “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”. Bên cạnh đó, Công an Quảng Bình còn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ” gắn 6 điều Bác Hồ dạy với thực hiện cuộc vận động “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng người Công an văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật , kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” với chủ đề “Kỷ cương, văn minh, lịch sự, vì nhân dân phục vụ”.v.v. bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, của ngành. Đặc biệt, công an tỉnh luôn tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, chế độ trực ban, trực chiến tại các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị cơ sở, thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm điều lệnh, làm sai quy trình công tác, có tinh thần thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu nhân dân…  Thông qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của CBCS, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần đảm bảo tốt ANCT và TTATXH trên địa bàn.

 

 

Sẵn sàng có mặt khi nhân dân cần đến
Tình người chiến sĩ trong lũ.

Qua 5 năm triển khai, thực hiện Thông tư có 281 lượt đơn vị cơ sở, trực thuộc được Giám đốc Công an tỉnh xét công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; tặng giấy khen cho 42 đơn vị cơ sở, trực thuộc đạt 3 năm liền “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; Công an Quảng Bình hàng năm đều được Bộ Công an xét công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; được Chủ tịch nước tặng nhiều huân, huy chương Chiến công, huân chương Quân công, huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an, UNND tỉnh và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý khác.v.v. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội đồng thi đua Công an tỉnh đang đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công an Quảng Bình trong thực hiện và xây dựng ” Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CANDgiai đoạn 2012 – 2016.

Kết quả đó bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động cho CBCS trong việc chấp hành điều lệnh CAND; tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS trước công việc, trước nhân dân được nâng cao rõ rệt; trật tự nội vụ, vệ sinh công sở gọn gàng, ngăn nắp; việc chấp hành quy trình và chế độ công tác được các đơn vị thường xuyên quan tâm kiểm tra, chấn chỉnh. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn đã được nâng lên rõ rệt, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

                                                                                                TH