Công an Quảng Bình làm việc với Thanh tra Bộ Công an về công tác xây dựng lực lượng

344
Đánh giá bài viết

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Đoàn công tác Thanh tra Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Lưu – Chánh Thanh tra Bộ dẫn đầu, đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc thực hiện quy định về một số nội dung trong công  tác xây dựng lực lượng đối với Công an tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Lưu – Chánh Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thanh tra công tác xây dựng lực lượng đối với Công an tỉnh Quảng Bình

Về phía Công an tỉnh Quảng Bình, có đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng chỉ huy một số đơn vị, địa phương được chọn thanh tra theo kế hoạch.

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo sơ bộ kết quả việc thực hiện quy định về một số nội dung trong công tác xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình

Đây là việc làm thường xuyên được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt đối với Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn – Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo sơ bộ kết quả việc thực hiện quy định về một số nội dung trong công tác xây dựng lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình.

Ngô Quang Văn