Công an tỉnh bồi dưỡng công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

129
Đánh giá bài viết

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát và bồi dưỡng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe bộ phận tham mưu của Ban chỉ đạo diễn tập của Công an tỉnh tỉnh báo cáo tiến độ các khối lượng công việc và triển khai kế hoạch của Công an tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019, các bộ phận liên quan đã thảo luận và đề xuất một số nội dung quan trọng để xây dựng các văn kiện, kịch bản diễn tập, phương án bảo đảm an ninh trật tự; phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo hậu cần kỹ thuật…

Đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã lưu ý các đơn vị tham gia cần chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, rà soát lại các phần hành công việc tiến hành tập luyện các tình huống diễn tập như đánh bắt con tin, chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn và các nội dung quan trọng khác theo nội dung quy định của Quân khu. Sớm liên hệ với các lực lượng của Bộ nhằm tranh thủ sự giúp đỡ và phối hợp về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra an toàn về người, phương tiện và đúng kế hoạch đề ra…

Ngô Quang Văn