Công an tỉnh chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng, Hậu cần kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

664
Đánh giá bài viết

Ngày 3-10 Công an tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Xây dựng lực lượng, Hậu cần k thuật 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng, Hậu cần kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2019; quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm 2019 với quyết tâm cao, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đã ban hành các nghị quyết chuyên đề làm cơ sở, nền tảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện. Bên cạnh đó, đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động các phong trào xung kích, tình nguyện tăng cường cho cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sỹ, từ đó xây dựng phương án sắp xếp, bố trí khoa học, cụ thể.

Công tác triển khai Công an chính quy về xã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai khoa học, quyết liệt, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thống nhất về mặt nhận thức để cán bộ chiến sỹ hiểu rõ đây là chủ trương lớn, do vậy, từng cán bộ chiến sỹ thấy được trách nhiệm, vinh dự khi được tin tưởng điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an xã. Tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh quyết định đầu tư trụ sở làm việc của các xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự để kịp thời bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ sai phạm. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động tiến hành các biện pháp thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi sai phạm của cán bộ chiến sĩ; thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá tạo sức mạnh kỷ luật, kỷ cương và nâng cao uy tín của lực lượng Công an tỉnh. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, nêu rõ các giải pháp, mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật. Chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh điều hành tham luận.
Đồng chí Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội ngh

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Trần Hải Quân Giám đốc Công an tỉnh đánh giá công tác xây dựng Đảng, XDLL, hậu cần kỹ thuật trong thời gian qua luôn được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an trong tỉnh tiếp tục được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác công an. đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu các đơn vị, địa phương cần khắc phục. Để thực hiện tốt công tác XDLL trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục siết chặt kỷ cương, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi CBCS phải giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của bọn tội phạm, các phần tử xấu, không được lợi dụng cương vị công tác của mình để làm hại đến lợi ích chung. Phải tăng cường quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân. góp phần quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã quán triệt thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Việt Hùng