Công an tỉnh đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

577
Đánh giá bài viết

Ngày 6/12/2023, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước chữa cháy theo QCVN 06:2021/BXD trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030” do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện. Đại tá Hoàng Khắc Lương – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì; tham dự có lãnh đạo Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình.

Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh.

Đề tài khoa học do Trung tá, ThS Dương Tuấn Anh – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Bình làm Chủ nhiệm. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng hệ thống cấp nước chữa cháy thành phố Đồng Hới, từ đó đề xuất phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đến năm 2030 theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 06:2021.

Trung tá, ThS Dương Tuấn Anh – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở.

Theo đó, Đề tài đã đánh giá tổng quan về hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; Nghiên cứu các quy chuẩn và các quy định về cấp nước chữa cháy đô thị. Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà; nghiên cứu định hướng quy hoạch thành phố Đồng Hới đến năm 2030. Đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp nước chữa cháy ngoài nhà trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp, phương án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà thành phố Đồng Hới đến năm 2030.

Đại tá Hoàng Khắc Lương – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tại hội nghị các thành viên Hội đồng đã phản biện, đánh giá về đề tài, đóng góp một số ý kiến bổ sung cho đề tài, Hội đồng nhất trí đánh giá, nghiệm thu đề tài xếp loại xuất sắc.

Trần Tuấn