CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH KHẮC GHI SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

675
Đánh giá bài viết

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) sự quan tâm đặc biệt, luôn chăm lo xây dựng lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đặc biệt, ngày 11/3/1948, trong thư gửi Công an khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu “Tư cách người Công an cách mệnh” là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Nhận thức sâu sắc, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là chuẩn mực về đạo đức, về nhân cách, là phương châm mà mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu suốt đời.

Chính vì vậy, trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an Quảng Bình luôn khắc ghi Sáu điều Bác dạy, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách đạo đức của Bác, xem đây là thước đo, là ngọn đuốc soi đường cho sự tu dưỡng rèn luyện, sự phấn đấu vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ công tác Công an.

Trong muôn vàn khó khăn, lực lượng Công an Quảng Bình luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, mưu trí, dũng cảm; xứng đáng là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân trên quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.

Lực lượng Công an tỉnh biểu dương lực lượng, bảo vệ bình yên cho nhân dân vào các dịp lễ, Tết.

Thời gian qua, lực lượng Công an Quảng Bình luôn chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác, góp phần bảo vệ tốt an ninh quốc gia, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đã đấu tranh, khám phá hàng ngàn vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân hàng năm đạt cao; xác lập và phá nhiều chuyên án lớn, vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm, tạo môi trường trong sạch lành mạnh, được các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đi thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ công an cơ sở

Thực hiện lời dạy của Bác: “Đối với Nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, với phương châm: “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thế và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của lực lượng Công an”, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp giảm thời gian, giảm về thủ tục, tiết kiệm chi phí của Nhân dân; tổ chức các hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân”, nhằm tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân đối với lực lượng Công an. Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, tận tình giúp đỡ, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh hàng năm đều được xếp loại Tốt, năm sau tăng tiến về thứ hạng hơn năm trước. Đặc biệt, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện t phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trên địa bàn.

Lực lượng Công an Quảng Bình cứu giúp nhân dân trong bão lũ

Nhiều đơn vị, địa phương đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như mô hình “Tổ xung kích tự quản về ANTT”, “Tiếng kẻng an ninh”,“Xứ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, “Thôn bình yên”…

Chung tay cùng nhân dân phòng chống mưa bão

Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện được quan tâm đẩy mạnh, đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, vì Nhân dân phục vụ. Trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, lực lượng Công an Quảng Bình đã chủ động nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh để tham mưu cấp ủy chính quyền có những giải pháp phù hợp…

Gặt lúa giúp dân trong những ngày đại dịch Covid-19

Công tác xây Đảng, xây dựng lực lượng được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, thường xuyên giáo dục, rèn luyện, xây dựng hình ảnh người Công an Quảng Bình gắn bó mật thiết với Nhân dân và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác xây dựng lực lượng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ CBCS Công an Quảng Bình trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu đơn vị; chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình, quy chế và tiêu chí trong nêu gương, đề cao trách nhiệm, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình; “ tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”; xây dựng phong cách, tác phong làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức ký cam kết, giao ước thực hiện tiêu chí gương mẫu của người lãnh đạo trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tu dưỡng rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND… Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Từ thực tiễn sinh động kết quả của phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an Quảng Bình đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động ngoài xã hội. Công an tỉnh Quảng Bình và nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý; nhiều lượt CBCS được ghi vào “Sổ vàng lập công mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để phục vụ Nhân dân được tốt hơn
Qua sự chung tay, kết nối của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, đến nay đã có 6 điểm trường cho các em nhỏ vùng núi rẻo cao của tỉnh đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của các cháu.

Những thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân như những bông hoa góp thêm cho vườn hoa thành tích của Công an tỉnh nhà ngày càng tỏa hương, khoe sắc, làm đẹp cho đời, cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc hôm nay…

làm tốt công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với lực lượng CAND nói chung và Công an Quảng Bình nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là phải có tâm thế vững vàng để hành động và phát triển. Lực lượng Công an Quảng Bình cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là: “học tập”; “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu”.

Luôn luôn lắng nghe để phục vụ Nhân dân được tốt hơn

75 năm đã trôi qua, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vẫn luôn hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời là kim chỉ nam cho mọi hành động để mỗi tập thể, cá nhân hướng tới học tập, thực hiện và ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

                                                                                        Đại tá Nguyễn Hữu Hợp
                                                              UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh