Công an tỉnh Quảng Bình: Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019

481
Đánh giá bài viết

Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của lực lượng Công an trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019, tập trung trên các lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; lĩnh vực quản ký ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân; lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy…

 

 Theo đó, mỗi người dân, tổ chức khi đến làm các thủ tục hành chính trên sẽ được phát phiếu điều tra xã hội học. Phiếu này bao gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ chức lựa chọn. Câu hỏi của phiếu thể hiện nội dung các tiêu chí đo lường sự hài lòng, đồng thời phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của Công an tỉnh Quảng Bình. 

 

Sau khi hoàn thành thủ tục hành chính người dân được cấp phát phiếu điều tra xã hội học

Mục đích của Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Công an các đơn vị, địa phương năm 2019 nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong Công an tỉnh; thông qua đó, để nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức; khắc phục những tồn tại, hạn chế, có những biện pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân, tổ chức của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình. Thời gian tiến hành khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2019. Công an tỉnh sẽ bố trí cán bộ thường xuyên có mặt tại nơi giải quyết thủ tục hành chính để phát phiếu, hướng dẫn người dân, tổ chức trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin theo mẫu điều tra xã hội học, đảm bảo khách quan, trung thực, dân chủ và minh bạch, phản ánh đúng thực tế kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công.

 

*Một số hình ảnh trong quá trình Đoàn khảo sát triển khai, thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2019.

 

 

Đoàn khảo sát làm việc với Công an các đơn vị, liên quan công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

 

 

Đoàn khảo sát hướng dẫn người dân trả lời câu hỏi, cung cấp thông tin theo mẫu điều tra xã hội học đảm bảo khách quan, dân chủ.

 

Pháp chế – PV01