Công an tỉnh Quảng Bình phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Cán bộ, công viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

105
Đánh giá bài viết

Ngày 21-5, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào “Cán bộ, công viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Dự có đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban thi đua, khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh – Khối trưởng Khối thi đua các Ngành nội chính tỉnh năm 2019 và chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Buổi lễ phát động đợt thi đua đặc biệt (Ảnh: Quang Văn).

Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Công an tỉnh Quảng Bình cụ thể hóa với chủ đề thi đua là “Cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân, lập công dâng Bác”. Với các nội dung và chỉ tiêu thi đua, như: Thi đua bảo vệ ANQG, bảo đảm  TTATXH; thi đua thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đảm bảo; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu dự buổi lễ phát động (Ảnh: Quảng Văn).

Về triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án công vụ, Công an tỉnh cũng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nội dung cụ thể: Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc các nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện Quyết định số 1847. Xây dựng tiêu chí văn hóa ứng xử của từng đơn vị và quy định trách nhiệm nêu gương của Cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ và giáo tiếp, ứng xử của CAND. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3104 của Bộ Công an về “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử và Điều lệnh CAND. Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ và quy tắc ứng xử trong đơn vị gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”..vv..

Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh phát động phong trào thi đua (Ảnh: Quang Văn).

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua và giao nhiệm vụ cho Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sỹ. Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở Kế hoạch của Công an tỉnh cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch, chương trình hành động, trong đó cần hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm bằng các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, về ý nghĩa, giá trị lịch sử, nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình; khen thưởng, phát hiện các gương điển hình, cách làm trong thực hiện..vv..

 

                                                                    Trần Tuấn