Công an tỉnh Quảng Bình: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

475
Đánh giá bài viết

 

Mỗi phút thế giới có 1.000 túi nhựa được tiêu thụ nhưng chỉ có 27% trong số chúng được xử lý và tái chế. Như vậy, lượng rác nhựa thải ra mỗi năm là rất lớn, thậm chí đủ để bao quanh Trái đất 4 lần.  

Việt Nam được xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới. Chỉ riêng hai thành phố lớn của nước ta là Hà Nội và Hồ Chí Minh, trung bình một ngày thải ra môi trường khoảng 80 tấn nhựa và túi nylon. Mỗi ngày, Hà Nội thải ra từ 4.000 – 5.000 tấn rác, trong đó rác thải nylon chiếm đến 7-8%.

Tuy nhiên, thực tế chưa có vật liệu nào khác để có thể thay thế hoàn toàn các sản phẩm nhựa hiện nay.

 

                                                                          Ảnh minh họa

Để tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa và túi nylon, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm khởi động cho chiến dịch có quy mô toàn quốc với sự tham gia của toàn xã hội trong việc ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa ra môi trường. Ngày 09/11/2018, Bộ Công an có Công văn số 2841/BCA-H06, về tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”. Ở Công an tỉnh Quảng Bình, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung cụ thể:

– Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về tác hại của túi nilon và rác thải nhựa, không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; khuyến khích việc đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”; mỗi cán bộ, chiến sỹ hãy hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”.

 

 

– Phát động các phong trào trong đơn vị và huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

– Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị; thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại khuôn viên đơn vị, các khu vực công cộng, khu dân cư.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng tin, bài, phóng sự về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trong Công an tỉnh, đăng tải lên các tạp chí, trang thông tin điện tử Công an tỉnh, xây dựng các pano, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc, khu vực tiếp công dân; biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào.

– Các đơn vị, địa phương theo chức năng tăng cường nắm tình hình phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đặc biệt trong lĩnh vực vận chuyển, chôn lấp trái phép rác thải nhựa và nilon.

 

                                                                Trang Thông Tin Điện Tử Công an tỉnh Quảng Bình