Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

134
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 30/5/2018, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” do đồng chí Đại tá Đặng Xuân Bảo – Trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự làm Chủ nhiệm, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình là đơn vị chủ trì đề tài.

Hội nghị do đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Chủ tịch Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chủ trì; tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên Hội đồng, CBCS đơn vị chủ trì đề tài, Chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đề tài.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường, Phó Giám đốc Công an tinh – Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Tại hội nghị đồng chí Đại tá Đặng Xuân Bảo, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. Theo đó mục đích của đề tài là làm rõ những vấn đề lý luận về hiện trường và hoạt động khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập, đánh giá thực trạng công tác khám nghiệm hiện trường các vụ trộm bằng thủ đoạn đột nhập của Công an tỉnh Quảng Bình, chỉ ra những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập, nguyên nhân của hạn chế bất cập, đưa ra dự báo khoa học và những giải pháp nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường phục vụ hiệu quả hoạt động điều tra khám phá các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề tài được kết cấu thành 3 chương, Chương 1: Nhận thức chung về khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập; Chương 2: Thực trạng công tác khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, các phản biện và ủy viên Hội đồng đánh giá đề tài được thực hiện công phu, phương pháp nghiên cứu và kết cấu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, các thông tin tài liệu chính xác, nguồn gốc rõ ràng, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, làm rõ được những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn của công tác khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hội đồng đã đánh giá đây là một đề tài nghiên cứu đánh giá, khái quát từ tổng quan đến thực trạng, đưa ra những dự báo về tình hình trộm cắp tài sản nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập nói riêng ở địa bàn Quảng Bình trong những năm tới, từ đó đề xuất 07 giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó Hội đồng cũng đã góp ý để đề tài hoàn thiện và có giá trị cao hơn.

Đồng chí Đại tá Đặng Xuân Bảo, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài. Để hoàn thiện đề tài, đồng chí yêu cầu Chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu, chỉnh sửa, hoàn thiện, báo cáo kết quả nghiên cứu theo kết luận của Hội đồng và yêu cầu quy định về nghiên cứu khoa học để tổ chức ứng dụng vào thực tiễn công tác Công an. Kết quả nghiên cứu đề tài được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xếp loại: Xuất sắc.

Thanh Tâm