Công an tỉnh Quảng Bình tổng kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh

717

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karoke và chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã kịp thời ban hành Văn bản chỉ đạo và Kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sơ kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường được phân cấp quản lý, phối hợp với Công an cấp huyện, cấp xã kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường do Công an cấp huyện và UBND cấp xã quản lý, để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Đồng chí Trung tá Dương Tuấn Anh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Bình thông báo Kế hoạch kiểm tra đột xuất đến đại diện cơ sở

Trong buổi tối ngày 09/9/2022 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổng kiểm tra đột xuất an toàn về PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đoàn kiểm tra do đồng chí Trung tá Dương Tuấn Anh – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH làm trưởng đoàn; qua kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm về PCCC và CNCH như bố trí số lượng người trong phòng karaoke quá số lượng quy định, không duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống báo cháy tự động, bố trí vật dụng cản trở đường thoát nạn, hệ thống chiếu sáng sự cố biển chỉ dẫn thoát nạn hư hỏng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các lỗi vi phạm trên, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm, chấn chỉnh kịp thời công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, thấy được các tồn tại vi phạm và cam kết thực hiện ngay.

Kiểm tra hệ thống báo cháy tự động

Kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy

Kiểm tra họng nước chữa cháy vách tường

Kiểm tra lối thoát nạn

Kiểm tra hệ thống PCCC trong phòng karaoke

Thời gian tới Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục thực hiện Văn bản chỉ đạo và Kế hoạch của Công an tỉnh về việc tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, nâng cao ý thức, nhận thức và kỹ năng thoát nạn của người làm việc trong các cơ sở và người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có các hành vi vi phạm đã kiến nghị mà không tổ chức khắc phục, vi phạm nghiêm trọng quy định về PCCC và CNCH hoặc không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về PCCC nhằm phòng ngừa và răn đe chung, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh./.

Phòng PC07 – CAQB