Công an tỉnh thông báo tuyển lao động hợp đồng năm 2024

3421
3.7/5

Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong Công an nhân dân (CAND); Công văn số 7263/X01-P2 ngày 22/5/2024 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu LĐHĐ hưởng lương ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Công an tỉnh Quảng Bình thông báo nhu cầu tuyển LĐHĐ năm 2024 cụ thể như sau:

  1. Số lượng: 07 (Bố trí công tác tại: Công an thành phố Đồng Hới, Công an thị xã Ba Đồn, Công an huyện Tuyên Hóa, Công an huyện Minh Hóa và Bệnh xá Công an tỉnh)
  2. Vị trí cần tuyển:

– Vệ sinh khu vực sử dụng chung, chăm sóc vườn hoa cây cảnh ở cơ quan, đơn vị: 02 chỉ tiêu

– Lái xe: 03 chỉ tiêu

– Bác sĩ (ngoại khoa): 01 chỉ tiêu

– Điều dưỡng: 01 chỉ tiêu

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

3.1. Tiêu chuẩn chung

Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Công an cấp xã nơi cư trú xác nhận.

3.2. Tuổi đời

Từ đủ 18 tuổi trở lên; ưu tiên người có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

3.3 Trình độ chuyên môn

Có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của đơn vị trực tiếp sử dụng LĐHĐ đối với các chỉ tiêu: lái xe, bác sĩ (ngoại khoa), điều dưỡng.

3.4. Sức khoẻ

Có đủ sức khoẻ để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên

3.5. Tiêu chuẩn chính trị

– Bản thân; cha mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

3.6. Loại HĐLĐ

HĐLĐ không xác định thời hạn hưởng lương ngân sách Nhà nước.

  1. Thành phần, địa điểm, thời gian:

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người lao động gồm

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu kèm theo) có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc;

– Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao công chứng) theo yêu cầu của công việc cần tuyển;

– Bản sao công chứng các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

4.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại Công an các đơn vị, địa phương được giao trực tiếp sử dụng lao động hợp đồng (thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 22/2022/TT-BCA).

4.3. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày 20/6/2024 đến hết ngày 20/7/2024, trường hợp đến hết hạn nộp hồ sơ vẫn chưa tiếp nhận đủ số lượng hồ sơ đăng ký vào các vị trí tuyển LĐHĐ thì Công an các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh (qua PX01 thẩm định) để tiến hành các thủ tục theo quy định.

  1. Quyền lợi

– Tiền lương: thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các quy định của Bộ Công an. Việc xếp lương đối với người lao động căn cứ vào chỉ tiêu lao động được duyệt, trình độ đào tạo và công việc được ký kết. Đối với người lao động có trình độ đào tạo phù hợp với công việc được ký kết thì xếp lương theo trình độ đào tạo; trường hợp trình độ đào tạo không phù hợp với công việc được ký kết thì xếp lương theo công việc được ký kết.

– Bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

– Được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

– Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề theo quy định của Bộ Công an.

– Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc thực hiện theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an; có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Công an tỉnh Quảng Bình