Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

80
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 12-6, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh; các đồng chí chỉ huy, Đội trưởng và cán bộ phụ trách công tác hồ sơ Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy khẳng định, việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đấu tranh, phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay, với chủ trương: “Giảm hình phạt tù, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, xã hội hóa công tác thi hành án, từng bước hội nhập quốc tế” trong chiến lực cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta. Là biện pháp mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Giúp cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sớm tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật và tái phạm tội; góp phần giảm tải cho các cơ sở giam giữ, giảm chi phí, biên chế cán bộ và nâng cao chất lượng công tác giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định mới, lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, là biện pháp miễn chấp hành có điều kiện trong thời hạn còn lại của hình phạt tù mà Tòa án đã tuyên. Biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. Cho phép người đang chấp hành án phạt tù sớm trở về với cộng đồng để phục thiện, sửa chữa lỗi lầm với sự giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, của gia đình, các tổ chức, đoàn thể xã hội và lực lượng chức năng, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; chịu sự quản lý thông qua việc người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải tuân thủ những điều kiện thử thách trong thời hạn phạt tù còn lại trong bản án. Nếu trong thời gian thử thách mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật đến mức phải hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thì họ bị buộc phải tiếp tục chấp hành hình phạt tù trong thời hạn còn lại tại các cơ sở giam giữ.

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra, đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Chỉ huy, cán bộ tham gia tập huấn phải có thái độ nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung. Công an các đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 2386 và Kế hoạch số 1153 của Công an tỉnh để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp với lực lượng Công an thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo nghiêm minh, chặt chẽ; khẩn trương chuẩn bị các nội dung cho việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và tiếp nhận quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

                                                                   Trần Tuấn