Công an tỉnh-UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh sơ kết 5 năm Chương trình 09

78

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

 Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tăng cường… Lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tỉnh luôn tăng cường đoàn kết thống nhất, chú trọng củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó phải kể đến những “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; câu lạc bộ “Nông dân phòng, chống tội phạm”; các đội thanh niên xung kích… Đến nay, toàn tỉnh có gần 7.760 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đang hoạt động có hiệu quả. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến về đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được củng cố và nhân rộng như mô hình “Tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự” ở huyện Quảng Ninh; mô hình “5 quản về an ninh trật tự” ở huyện Bố Trạch; mô hình “5 giúp 1” ở huyện lệ Thủy; mô hình “xã không có ma túy”; “Cụm bản an toàn”; “Trường, xã đảm bảo an toàn” ở các địa phương… Qua việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng trên 6.300 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng làm rõ trên 750 vụ, truy bắt 165 đối tượng truy nã ra đầu thú…

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc củng cố thế trận An ninh nhân dân và thế trận Quốc phòng toàn dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các tổ chức thành viên cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị tăng cường công tác phối hợp; phát huy vai trò tham mưu, đồng thời xây dựng mô hình phối hợp để giải quyết những vấn đề nóng nổi lên ở cơ sở; tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của cấp trên, của các bộ, ngành để thực hiện; gắn phong trào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua khác; tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 3 tập thể và 3 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì những thành tích trong 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quang Minh-Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Đại tá Trần Minh Thùy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Một số Hình ảnh tại hội nghị:

Các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Trần Quang Minh – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh báo cáo sơ kết 5 thực hiện chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Mặt trận tỉnh
Chủ trì hội nghị điều hành thảo luận
Các đại biểu tham luận tại hội nghị
Các đại biểu tham luận tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Ngô Quang Văn