Công an tỉnh – UBND thị trấn Hoàn Lão: Tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy năm 2018 cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn

351
Đánh giá bài viết

Nhân tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6/2018), vừa qua, Công an tỉnh – UBND thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch đã phối hợp tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy năm 2018 cho gần 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

 Tại hội nghị, đoàn viên, thành viên thị trấn Hoàn Lão đã được cán bộ của phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh truyền đạt một số nội dung quan trọng như: Luật phòng chống ma túy năm 2018; tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn; những tác hại, sự nguy hiểm cũng như giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và công tác giúp đỡ người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định. Lồng ghép phát tờ rơi với các chủ đề liên quan đến ma túy để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới của các đơn vị, địa phương về đấu tranh, phòng, chống và ngăn chặn ma túy trên địa bàn. Thông qua buổi truyền thông đã giúp cho các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão nâng cao nhận thức, hiểu biết tác hại của ma túy, tự phòng, tránh cho bản thân đồng thời phối hợp các cấp, ban, ngành đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân tránh xa và đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống, góp phần xây dựng địa bàn trong sạch và ổn định về ANTT.

 

Một số hình ảnh tại hội nghị tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy năm 2018 tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch: