Công an TP. Đồng Hới tiên phong đưa thủ tục cấp và quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công

2712
Đánh giá bài viết

Để đáp ứng nhu cầu của công dân, Công an TP. Đồng Hới đã đưa thủ tục cấp, quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công qua trung tâm 1 cửa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi bà con nhân dân khi làm các thủ tục cấp thẻ CCCD.

Cán bộ Đội CSQLHC về TTXH, Công an TP. Đồng Hới hướng dẫn nhân dân làm thủ tục

Theo đó, ngày 21/2/2020, Công an TP. Đồng Hới đã đưa thủ tục cấp, quản lý thẻ căn cước công dân vào Trung tâm hành chính công qua trung tâm 1 cửa, đây cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Bình đưa thủ tục cấp CCCD vào trung tâm hành chính công, việc làm kịp thời và hết sức hợp lòng Nhân dân này đã nhận được nhiều khen ngợi.

Nhân dân tới trung tâm hành chính công làm các thủ tục cấp CCCD

Việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc cơ quan Công an giải quyết tại trung tâm 1 cửa góp phần làm thay đổi mối quan hệ hành chính giữa cơ quan quản lý với Nhân dân theo hướng giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, công khai, minh bạch, đồng thời đảm bảo theo quy định của pháp luật và các yêu cầu về nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của TP. Đồng Hới.

Thông qua những việc làm hết sức cố gắng, nỗ lực trong công tác cải cách hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Bình tận tâm, tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ, đặt nguyện vọng chính đáng của nhân dân lên trên hết, góp phần xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lan Phương