Công an TX. Ba Đồn sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

688
Đánh giá bài viết

Ngày 25-7, Công an TX. Ba Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch tấn công tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm ANTT, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương An Ninh – TUV, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo UBND TX. Ba Đồn.

Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2019 của Công an TX. Ba Đồn.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an TX. Ba Đồn đã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời tham mưu và trực tiếp giải quyết ổn định tình hình ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao; công tác quản lý hành chính về ANTT tiếp tục được quan tâm; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng..v.v… góp phần tạo môi trường chính trị – xã hội ổn định, phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thượng tá Lê Văn Hóa – Trưởng Công an TX. Ba Đồn báo cáo một số nội dung công tác của Công an TX. Ba Đồn trong 6 tháng đầu năm 2019.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Công an TX. Ba Đồn đã đề ra 8 nhóm công tác trọng tâm, cụ thể: chủ động nắm chắc, dự báo, tham mưu xử lý tốt diễn biến tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản; nâng cao hơn nữa các mặt công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2019..v.v..

Đồng chí Trương An Ninh – TUV, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương An Ninh – TUV, Bí thư Thị ủy đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an thị xã đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản đã tạo được niềm tin trong chính quyền và người dân trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí Bí thư Thị ủy đã chỉ rõ một số mặt công tác còn hạn chế, đồng thời lưu ý thêm một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, như: với đặc thù của địa bàn với những vấn đề phức tạp nổi lên Công an thị xã cần chủ động dự báo sớm các tình huống; có phương án, kế hoạch để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT đối với các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn; đổi mới toàn diện công tác Công an phù hợp với tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là tại vùng có đạo và phối hợp có hiệu quả với các lực lượng địa phương, các ngành trong công tác đảm bảo ANTT; kịp thời nắm bắt tình hình việc triển khai các dự án trọng điểm, dự báo sớm tình hình để tham mưu xử lý..v.v..

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Công an TX. Ba Đồn.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá lại một số tình hình, kết quả công tác Công an mà lực lượng Công an TX. Ba Đồn đã triển khai thực hiện và dự báo một số tình hình nổi lên, nêu một số khó khăn, tồn tại và nội dung cần tập trung thực hiện. Lưu ý một số nội dung mà Công an TX. Ba Đồn cần thực hiện tốt, như: cần bám sát kế hoạch, sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh để tập trung chỉ thực hiện; cần nắm tình hình tốt hơn, sâu sát hơn và đưa ra dự báo đúng, trúng, kịp thời; rà soát các vụ việc để giải quyết dứt điểm, ổn định tình hình trước thời gian diễn ra đại hội Đảng; cần chú trọng thực hiện các vấn đề nổi lên về an ninh nông thôn, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, tích cực đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, công tác nghiệp vụ cơ bản..v.v.

Đại tá Bùi Quang Thanh – Phó giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đối với các cá nhân.

Cũng tại hội nghị, Công an TX. Ba Đồn đã triển khai kế hoạch tấn công tội phạm, vi phạm pháp luật bảo đảm ANTT, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đồng thời, tiến hành công bố và trao các quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh đối với 4 đồng chí có thành tích trong công tác.

          Trần Tuấn