Công an xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa vận động Nhân dân giao nộp vật liệu nổ và pháo

299
Đánh giá bài viết

Ngày 27/12/2022, Công an xã Tiến Hóa đã vận động anh Nguyễn Mạnh Hùng (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) giao nộp 0,32kg thuốc nổ loại ANFO.

Trước đó, ngày 22/12/2022, Công an xã Tiến Hóa cũng đã vận động anh Lê Quý Ân (trú tại xã Tiến Hóa) tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả.

Công an xã Tiến Hóa đã lập biên bản tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đồng thời biểu dương tinh thần tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để không vi phạm pháp luật.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng tự nguyện giao nộp 0,32kg thuốc nổ loại ANFO
Anh Lê Quý Ân tự nguyện giao nộp 02 hộp pháo hoa nổ

Mạnh Tú