Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

389
Đánh giá bài viết

Thực hiện công tác duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Công an tỉnh Quảng Bình đã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an để thẩm định, đánh giá độc lập.

Căn cứ văn bản thẩm định của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an, ngày 19/9/2022, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã ký Quyết định số 1211/QĐ-CAT-PV01-Đ6 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với 60 thủ tục hành chính trên 3 lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 181 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đối với 12 lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấp, quản lý căn cước công dân; đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; tổ chức cán bộ; chính sách; khiếu nại, tố cáo; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đăng ký, quản lý cư trú.

Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết các thủ tục hành chính của Công an tỉnh Quảng Bình nhằm công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Thông qua áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 giúp cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ điều hành, quản lý và thực hiện có hiệu quả công việc được giao, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và cán bộ chiến sĩ. Qua đó nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần hiện đại hóa nền hành chính đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và tổ chức ngày càng tốt hơn.

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu, khai thác qua các kênh thông tin chính thống của Công an tỉnh như Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh: https://conganquangbinh.gov.vn hoặc trang ISO: https://conganquangbinh.gov.vn/iso

                                                                                     Thanh Tâm – Lan Chi