Công khai kết luận nội dung tố cáo trong 07 ngày làm việc

63

Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (CAND) chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2019 và thay thế Nghị định 91/2013/NĐ-CP.

Anh minh họa.

Theo quy định mới, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) bị tố cáo, người giải quyết tố cáo trong CAND có trách nhiệm công khai kết luận nội dung tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong CAND có trách nhiệm công khai quyết định xử lý hành vi VPPL bị tố cáo.

Hiện hành, Nghị định 91/2013 quy định: Thời hạn công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành VPPL bị tố cáo là 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi VPPL bị tố cáo.

Căn cứ tình hình thực tế, tính chất vụ việc, yêu cầu của việc giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính quyết định việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi VPPL bị tố cáo bằng một hoặc một số hình thức được quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Tố cáo 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo.

Ngoài ra, việc công khai phải đảm bảo bí mật về thông tin người tố cáo và những nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Cũng theo Nghị định 22/2019, đối với tố cáo đã được thụ lý, đang xác minh và chưa có kết luận trước ngày 15/4/2019 thì tiếp tục giải quyết theo Nghị định 91/2013.

Tiêu Dao