Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Bộ luật Hình sự và một số bộ Luật mới

119
Đánh giá bài viết

Ngày 28-11, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật tổ chức Cơ quan điều tra Hình sự năm 2015; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017.

Tham gia tập huấn có đại diện chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, Công an tỉnh; Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra…

Hội nghị quán triệt Bộ luật Hình sự và một số Luật mới được Công an tỉnh triển khai thực hiện.

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, với từng chuyên đề cụ thể nhằm giúp các thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an các cấp, điều tra viên và cán bộ điều tra, cán bộ, chiến sĩ quản lý giam giữ, thi hành án hình sự và một số bộ phận liên quan khác nắm vững, vận dụng và áp dụng đúng các quy định của pháp luật hình sự trong quá trình công tác.

 

                                                                   Tin, ảnh: Trần Tuấn