Đảng bộ Công an tỉnh mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

358
Đánh giá bài viết

Ngày 6 tháng 5 năm 2019, Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 50 đoàn viên ưu tú là cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an các đơn vị của Công an tỉnh.

Đảng bộ Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được quán triệt các chuyên đề theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU, ngày 18/11/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, đó là: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Thượng tá Bùi Quang Thanh – Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên còn nghe báo cáo thêm các chuyên đề về tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới và nhiệm vụ của đơn vị địa phương, nhất là trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổ chức để các học viên tham gia các chương trình ngoại khóa như tham quan nhà truyền thống, các di tích lịch sử, các hoạt động nghĩa tình trên địa bàn… nhằm giáo dục truyền thống, phẩm chất, đạo đức cách mạng cho học viên, tạo động lực để họ tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Phú Ngọc – Trưởng phòng PX03 công bố quyết định mở lớp
Đồng chí Nguyễn Thị Triều – Phó trưởng Phòng PX03 tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại buổi lễ khai giảng

Ngô Quang Văn