Đảng ủy Công an tỉnh: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng viên.  

374
Đánh giá bài viết

 

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, hướng dẫn của Tỉnh ủy Quảng Bình và chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Tường- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Lê Viết Thắng- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng viên.

 

Tham gia  tập huấn là đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở; các đồng chí đảng viên được cấp ủy phân công phụ trách công tác văn phòng cấp ủy, công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; cán bộ Đội công tác văn phòng Đảng ủy, Đội tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên- Phòng công tác Đảng và công tác quần chúng.

 

Các đồng chí tham gia Hội nghị tập huấn trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc.

 

Hội nghị  tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên để tham mưu, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng; các nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng; công tác Văn phòng cấp ủy, đảm bảo thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, tính khoa học trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ Công an tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy những ưu điểm đạt được, tìm ra những nguyên nhân, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác Vvn phòng cấp ủy và công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

         Thiên Ca