Đẩy mạnh công tác xây dựng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Trọng Hóa

58
Đánh giá bài viết

Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua, Công an xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa chủ trì cuộc họp phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn giữa Ban Công an xã và Đồn Biên phòng Ra Mai

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã được Đảng ủy, UBND xã Trọng Hóa quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã Trọng Hóa đã chủ động phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường đến từng bản làng, thôn xóm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều lượt tin báo, giúp lực lượng Công an chủ động đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng. Nhiều quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp cùng lực lượng Công an truy bắt tội phạm, trên địa bàn xã đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến được các cấp, các ngành khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Nét nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn miền núi trong thời gian qua đó là đã xây dựng, củng cố hơn 10 mô hình an ninh trật tự hoạt động và phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Điển hình như mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh”;  “Tự quản về an ninh trật tự trong trường học, cụm dân cư, bản làng”; “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư”…

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, Ban Công an xã đã củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở. Hiện tại, toàn xã có 18 tổ an ninh nhân dân được bố trí đều trên 18 thôn, bản với hàng chục thành viên tích cực tham gia; các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự đã tổ chức tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhất là, Ban Công an xã đã tham mưu tập hợp, huy động được sức mạnh của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc với việc tuyên truyền, định hướng cho bà con nắm, nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, không nghe theo lời kích động của kẻ xấu, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tiếp cận nếp sống văn minh, chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống.

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Công an xã đã chủ động tham mưu, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, Đồn Biên phòng Ra Mai tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự đường biên cột mốc 02 đợt/20 lượt người tham gia, phối hợp lực lượng Kiểm Lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng với hàng chục đợt với hàng trăm lượt người tham gia. Điều tra, làm rõ 01 vụ trộm cắp tài sản/02 đối tượng, tham gia bảo vệ hiện trường 03 vụ TNGT; bám bản, bám làng, cùng ăn cùng ở với đồng bào; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm trang bị cho bà con nhân dân hiểu biết về pháp luật, tránh bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, cùng nhau đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hồ Phin, Chủ tịch xã cho biết: Trọng Hóa là một xã miền núi của huyện Minh Hóa và là địa bàn giáp ranh với huyện Tuyên Hóa, tình hình an ninh trật tự trong những năm gần đây cơ bản được giữ vững, ổn định. Tuy nhiên, với một địa bàn giáp ranh, có đường Quốc lộ 12 chạy qua là điều kiện thuận lợi để bà con nhân dân phát triển kinh tế; song bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp an ninh trật tự, trước tình hình trên, Ban Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp các lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình, đẩy mạnh công tác phòng ngừa và kịp thời xử lý dứt điểm khi có vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh trật địa bàn xã.

Bằng tinh thần nhiệt huyết, tận tụy với nhân dân, Ban Công an xã Trọng Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban Công an xã Trọng Hóa tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã miền núi.

Ngọc Ân