Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ,góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy

100

Là trung tâm huyện Lệ Thủy, thị trấn Kiến Giang có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì thế, cùng với việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, Công an thị trấn Kiến Giang đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Đồng chí Đại úy Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị chú trọng thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phong trào TDBVANTQ là đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

 

Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép nội dung các đợt sinh hoạt, hội nghị với hơn 45 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 3.200 người tham dự. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và các ban, ngành liên quan về công tác đảm bảo ANTT, như: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm Chương trình hành động phòng chống ma túy, Luật Cư trú, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Căn cước công dân, Pháp lệnh thu hồi vũ khí – vật liệu nổ – công cụ hỗ trợ và nhiều văn bản khác có nội dung liên quan.

 

Nhờ vậy, ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân ngày càng được nâng cao, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc tập trung đông người, sử dụng hung khí nguy hiểm, phức tạp. Việc tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại từng cơ sở kinh doanh, chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ… cũng đã được lực lượng Công an thị trấn Kiến Giang thực hiện chu đáo, góp phần nâng cao ý thức phối hợp giữa người dân với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

 

Thị trấn Kiến Giang không ngừng khởi sắc.

Ngoài ra, Công an thị trấn Kiến Giang còn phối hợp với cấp ủy, ban công tác mặt trận khu dân cư, các tổ dân phố tiếp tục duy trì, củng cố 3 mô hình tự quản về ANTT; đồng thời xây dựng dựng mới mô hình “Tổ dân phố 3 không”, mô hình liên kết “Trường – Thị trấn bảo đảm an ninh trật tự” giữa UBND thị trấn Kiến Giang với các Trường THPT Lệ Thủy, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

 

Về cơ bản, các mô hình đang tiếp tục phát huy tác dụng, được cán bộ và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hưởng ứng tham gia, nhất là trong công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Mặt khác, Công an thị trấn Kiến Giang cũng đã chủ động phối hợp với Khối Dân vận Đảng ủy thị trấn, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân quản lý tốt đoàn viên, hội viên, vận động tham gia giữ gìn  an ninh trật tự ở cơ sở, quản lý đối tượng vi phạm pháp luật… ở khu dân cư.

 

Trên cơ sở nắm chắc nội dung Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Công an thị trấn Kiến Giang đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn tổ chức cho các đoàn thể, các tổ dân phố, nhà trường đăng ký thực hiện các tiêu chí ngay từ đầu năm. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 nhà trường, 8 tổ dân phố với 35 xóm dân cư tự giác hưởng ứng tổ chức ký cam kết thực hiện Thông tư theo quy định.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại úy Lê Đức Tâm cho rằng: “Công tác tuyên truyền vận động nhân dân trực tiếp, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tuy đã được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; trách nhiệm, ý thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân trong việc tham gia công tác phòng, chống tội phạm chưa cao, vẫn còn coi đó là nhiệm vụ của lực lượng Công an…”.

 

Vì thế, thời gian tới, Ban Chỉ huy Công an thị trấn Kiến Giang cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trực tiếp, tham gia đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

Đồng thời, Công an thị trấn thường xuyên quán triệt, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ  chiến sĩ để phòng ngừa tác động tiêu cực  “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch ngay từ trong nội bộ đơn vị; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, trong đó chú ý xây dựng mới các mô hình tự quản, các tổ chức quần chúng làm nòng cốt; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an thị trấn Kiến Giang, nhất là bổ sung thay thế cho số cán bộ chuẩn bị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dài hạn. Mặt khác, cần đề xuất củng cố, bổ sung lực lượng, phương tiện cho Ban Bảo vệ dân phố; kịp thời nêu gương, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

 

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ nên hầu hết các vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được nhân dân tích cực tham gia, phối hợp, hỗ trợ điều tra, xác minh làm rõ. Đã có hơn 300 nguồn tin (trong đó có 30 nguồn tin có giá trị) được nhân dân cung cấp cho lực lượng công an thông qua các đơn thư tố giác, phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội họp, hội nghị, qua đó, giúp cho lực lượng Công an thị trấn điều tra làm rõ nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo ANTT và củng cố lòng tin trong quần chúng nhân dân.

 

(QBĐT).