Đề nghị sửa đổi Luật Cảnh vệ, bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ

35
Đánh giá bài viết

Ba đối tượng cảnh vệ được đề xuất bổ sung là: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, đều đã được xác định là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước theo Kết luận số 35, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

Chiều 20/2, Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và chỉ đạo Phiên họp Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) mở rộng thẩm tra sơ bộ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Trung tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBQPAN chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Thường trực UBQPAN, Uỷ viên UBQPAN, đại diện các Uỷ ban của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương…

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới cho biết, tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 89 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trong đó có dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, sẽ được Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết số 89, ngày 16/2/2024, Chính phủ đã có Tờ trình số 56 và hồ sơ dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và cơ quan thẩm tra. Để chuẩn bị nội dung trình UBTVQH, Thường trực UBQPAN tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ Tờ trình số 56 đối với dự án luật.

Thay mặt Cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày Tờ trình về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Luật Cảnh vệ năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, qua 5 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số vướng mắc, bất cập.

“Việc sửa đổi, bổ sung nhằm quán triệt, cụ thể hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ; khắc phục những bất cập, hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện công tác cảnh vệ; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về công tác cảnh vệ, đồng thời xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hội nhập quốc tế”, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công an đã tiến hành xây dựng dự án luật đảm bảo quy trình và đã được các bộ, ban, ngành, Chính phủ đồng thuận cao. Đến nay, dự án luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định, Chính phủ nhất trí trình Quốc hội. Dự án luật gồm 2 điều. Điều 1 sửa đổi, bổ sung 15/33 điều của Luật Cảnh vệ; Điều 2 là hiệu lực thi hành.
Thực hiện công tác cảnh vệ có trọng tâm, trọng điểm

Đại tá Vũ Huy Khánh, Uỷ viên Thường trực UBQPAN cho biết, qua thẩm tra, Thường trực UBQPAN nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, nhằm thể chế hoá quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; thể chế hoá các chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng CAND thời gian gần đây, nhất là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phù hợp với Kết luận số 35 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

“Hồ sơ dự án luật được Chính phủ chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ; các chính sách nêu tại tờ trình và các quy định trong dự thảo luật phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013, cơ bản bảo đảm tính khả thi, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật”, Uỷ viên Thường trực UBQPAN đánh giá.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày tờ trình dự án luật tại phiên họp.

Theo Đại tá Vũ Huy Khánh, về bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện VKSND tối cao, Thường trực UBQPAN nhất trí với việc bổ sung nhằm thể chế kịp thời quy định của Đảng và đảm bảo tính thống nhất, công bằng, minh bạch về chức danh, chức vụ và chế độ, chính sách đối với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đa số ý kiến trong Thường trực UBQPAN nhất trí với việc thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội theo hướng, áp dụng đối với hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ tổ chức và hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) tham dự. Việc thu hẹp diện hội nghị, lễ hội thuộc đối tượng cảnh vệ là điều kiện để tập trung thực hiện tốt hơn công tác cảnh vệ có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, thống nhất với quy định của Hiến pháp, phù hợp điều kiện ANTT ở nước ta. Đồng thời, tránh việc dàn trải, tốn kém ngân sách nhà nước và khó khăn trong việc triển khai lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ…

Bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết

Thảo luận tại phiên họp, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung bày tỏ đồng tình với các quy định của dự thảo luật như bổ sung 3 đối tượng cảnh vệ; thu hẹp diện đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội; bổ sung quy định áp dụng biện pháp cảnh vệ đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định của Luật Cảnh vệ… “Trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ phù hợp đối với đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại điều này” (điểm đ, khoản 3, Điều 1).”Quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, tôi thấy linh hoạt như này là phù hợp. Trên thực tế, về đối ngoại, các đối tượng cảnh vệ rất đa dạng, nhiều nước đang phát triển người lãnh đạo đi ra nước ngoài có thể gặp rủi ro về mặt an ninh. Nếu tất cả những việc ấy trình lên UBTVQH quyết định có thể sẽ không đảm bảo yêu cầu”, đồng chí lý giải.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Thị Thuỷ cũng nhất trí với quy định này vì không trái với Hiến pháp, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. “Hiện nay, liên quan vấn đề an ninh phi truyền thống, có nhiều yếu tố xảy ra đột xuất, bất ngờ, không lường trước được. Nếu chúng ta khởi động quy trình theo luật thì sự kiện qua lâu rồi, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp cho đối tượng cảnh vệ. Đồng thời, khi xây dựng dự án luật, Bộ Công an cũng đã tính toán kỹ là cần thiết hay không cần thiết”, bà nêu quan điểm và đánh giá công tác chuẩn bị hồ sơ dự án luật rất nghiêm túc, cơ bản tài liệu kèm theo đáp ứng yêu cầu.

Cũng tại phiên họp, Đại tá Hoàng Đình Quý, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; ông Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TAND tối cao và đại diện VKSND tối cao cũng hoàn toàn nhất trí với việc bổ sung các đối tượng cảnh vệ và thu hẹp đối tượng cảnh vệ là hội nghị, lễ hội để phù hợp với thực tiễn hiện nay.

“Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao là những người đứng đầu các cơ quan xét xử, kiểm sát các hoạt động tố tụng, với tính đặc thù công việc liên quan trực tiếp đến chỉ đạo tổ chức giải quyết các vụ án, vụ việc, xử lý tội phạm, tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm, nguy cơ bị kẻ xấu đe doạ, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ… Do đó, việc bổ sung hai đối tượng này là đối tượng cảnh vệ hết sức cần thiết. Chúng tôi cũng nhất trí bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trong trường hợp cấp thiết áp dụng các biện pháp cảnh vệ để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động đối ngoại của đất nước như đồng chí Lê Hoài Trung đã nêu”, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Ngô Văn Nhạc nêu quan điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá, Bộ Công an đã chuẩn bị sớm để đưa dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; đồng thời, biểu dương UBQPAN đã làm việc tích cực, khẩn trương, tiến hành thẩm tra sơ bộ dự án luật. Về các nội dung của dự thảo luật, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đã phù hợp với Hiến pháp và góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, song đề nghị Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra cần đánh giá tác động, lý giải hợp lý, tường minh, dễ hiểu, thuyết phục.

“Đề nghị Thường trực UBQPAN phối hợp Cơ quan soạn thảo tiếp tục giải trình cho thuyết phục hơn, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi sớm để báo cáo UBTVQH”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chỉ rõ.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát thực của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, sự tham gia, góp ý rất trách nhiệm, xác đáng của UBQPAN, các ủy ban của Quốc hội và các đại biểu; đồng thời khẳng định, Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu, sẽ có báo cáo giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định…

Theo: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an