ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN TỈNH

61
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Công an tỉnh để kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc tại Công an tỉnh Quảng Bình

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất; phối hợp của lực lượng Công an Quảng Bình với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xứt xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống liên quan đến lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng…

Đây là đợt kiểm tra nhằm tiếp tục giúp cho Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, từng bước “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là trong việc khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; từ đó có những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Ngô Quang Văn