Đoàn khảo sát liên ngành về PCTP, phòng, chống mua, bán người làm việc tại Quảng Bình

30
Đánh giá bài viết

Đoàn khảo sát liên ngành Ban chỉ đạo 138/CP về công tác PCTP, phòng chống mua bán người vừa có buổi làm việc tại Quảng Bình để đánh giá tình hình thực hiện  công tác phòng, chống mua bán người năm 2017. Đoàn do đồng chí Trần Văn Sinh – Trưởng ban phong trào UBMTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn và các đồng chí đại diện Cục Tham mưu-Tổng cục Cảnh sát,  Bộ Công an và đại diện các sở, ban ngành của tỉnh Quảng Bình cùng tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết  của Bộ Chính trị, Ban bí thư, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó còn làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình  toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phòng ngừa xã hội đạt kết quả tốt.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Điều tra khám phá 159 vụ phạm pháp hình sự đạt tỉ lệ 93,17% tăng 1,47 % so với cùng kỳ năm 2016 làm rõ 444 đối tượng liên quan. Tổ chức tuyên truyền pháp luật 609 cuộc với 66.592 lượt người tham gia. Triệu tập 2.983 lượt đối tượng vi phạm pháp luật, đưa kiểm điểm trước dân 106 đối tượng, lập hồ sơ đề nghị đưa vào diện quản lý tại xã, phường. Triệt xóa 07 đường dây, 11 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 33 vụ 48 đối tượng phạm tội ma túy. ..

Hội nghị đã trao đổi những đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần khắc phục và có phương hướng thực hiện tốt hơn trong thời gian tới để thực hiện các Kế hoạch, Chỉ thị của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao hơn. Góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn

TT