Ghi nhận từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Cảnh Hóa

97
Đánh giá bài viết

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Cảnh Hóa đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào đã và đang ngày càng phát huy vai trò hiệu quả tích cực, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Để góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho người dân trên địa bàn, thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã Cảnh Hóa đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, Chính quyền ở các thôn, xóm và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương thường xuyên tổ chức các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp trên địa bàn. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu rõ những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng.

Công an xã Cảnh Hóa phối hợp với các ban ngành chức năng tuyên truyền đảm bảo ANTT trên địa bàn

Cụ thể, tính đến nay, Công an xã Cảnh Hóa đã tham mưu, tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 70 lượt tại 07 thôn, xóm, trong đó, tập trung tại các nơi trọng điểm về an ninh trật tự, vùng đồng bào tôn giáo với hàng nghìn lượt người tham gia. Ban Công an xã đã tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu nghiêm túc và giải đáp các vấn đề còn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi một đồng chí Công an xã nhằm từng bước kiện toàn bộ máy, đáp ứng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Từ việc triển khai có hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với các cấp ủy Ðảng, Chính quyền, tích cực phối hợp giúp đỡ Ban Công an xã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điều đáng ghi nhận trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Cảnh Hóa những năm qua là đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Công an xã Cảnh Hóa đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm củng cố và tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình phòng, chống tội phạm, như: Mô hình thanh niên xung kích, tổ tuần tra nhân dân, Hội phụ nữ với công tác giáo dục con em không vi phạm pháp luật, tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải rộng khắp trên địa bàn. Nhìn chung hoạt động của các mô hình rất phong phú, đa dạng, thường xuyên mở rộng giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Các mô hình hiện đã và đang được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục xây dựng, nhân rộng và đóng vai trò vị trí quan trọng trong việc phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Qua hoạt động của các mô hình, nhân dân đã cung cấp trên 50 nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an điều tra, giải quyết 14 vụ việc; trong đó, trộm cắp tài sản 07 vụ, gây rối trật tự công cộng 03 vụ, liên quan đến ma túy 02 vụ, giả mạo chữ ký 01 vụ; xử lý hàng chục đối tượng, vận động thu hồi 02 khẩu súng cồn tự chế và một số hung khí khác; gọi hỏi, cảm hóa 15 đối tượng, phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Có thể nói, những năm qua nhờ sự nỗ lực cố gắng của Ban Công an xã nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Cảnh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Ngọc Thanh