Bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị

56
Đánh giá bài viết

Ngày 24/3/2017, Học viện Chính trị CAND phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ bế giảng lớp hoàn thiện trung cấp lý luận chính trị khóa 61, mở tại Công an tỉnh Quảng Bình.

 

Sau thời gian học tập tập trung với sự tham gia của 119 học viên là cán bộ, chiến sỹ công an đang công tác tại công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, lớp học đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, 100% được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo. Các học viên đã được bổ sung hoàn thiện những kiến thức quan trọng gắn liền với công tác công an như công tác Đảng, công tác cán bộ; một số vấn đề về đường lối đối ngoại, quốc phòng, an ninh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Lãnh đạo Học viện chính trị CAND trao giấy khen cho các học viên có kết quả học tập rèn luyện xuất sắc khóa học

Có thể nói đây là những nội dung rất cơ bản, là nền tảng tư duy lý luận, giúp cho các học viên vận dụng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thực tiễn công tác công an các đơn vị, địa phương hiện nay.

Ngô Quang Văn