CÔNG AN QUẢNG BÌNH 78 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

 Trong hành trình vẻ vang 78 năm qua, lực lượng Công an Quảng Bình vinh dự, tự hào khi vừa đốt sáng mãi ngọn lửa truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam, vừa mang trong mình dòng máu bất khuất, kiên cường của mảnh đất quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, đất nước, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng nước nhà và công cuộc kiến thiết quê hương thu được nhiều thắng lợi vô cùng to lớn.

Ra đời trong bão táp cách mạng tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an Quảng Bình đã lao ngay vào những trận chiến đấu hết sức cam go và quyết liệt; vừa làm nhiệm vụ vừa bảo vệ  các cơ quang của Đảng,  bảo vệ các cuộc đấu tranh của nhân dân, vừa trực tiếp chiến đấu, diệt ác, trừ gian, kịp thời phát hiện ngăn chặn, vây bắt nhiều tên phản động và bọn chủ mưu trong các vụ ám sát chính trị, gây rối, kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, góp phần củng cố giữ vững chính quyền cách mạng còn non trẻ ở địa phương.

Trong 9 năm khánh chiến thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Quảng Bình luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của địch; đập tan âm mưu hoạt động dảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thế nhân dân; đấu tranh bài trừ lưu manh, trộm cướp, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân.

Sau ngày hòa bình lập lại (1954), dưới sự lãnh đạo của Đảng, công an Quảng Bình bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng mới, góp sức vào xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhanh chóng triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, kịp thời ổn định tình hình an inh trật tư; phát hiện và bóc gỡ nhiều tổ chứ phản động, gián điệp do thực dân, đế quốc cài lại, bắt giữ nhiều tên gián điệp vượt tuyến ra Bắc hoạt động, ngăn nhiều vụ gây rối, cưỡng ép giao dân di cư vào Nam.

Trong điều kiện đất nước tạm thời chia làm 2 miền, Quảng Bình là nơi hội tụ ý chí thống nhất “Bắc Nam một nhà”. Đây cũng là chiến trường ác liệt nhất, nơi đọ sức quyết liệt nhất giữa ta và địch. Với ý chí ngoàn cường “Xe qua nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu xương”, lực lượng Công an Quảng Bình đã vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù, bảo bệ an toàn các kế hoạt, địa điểm chuyền quân, chuyền hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm kiên trì bám đất, bám đường, bắn trả máy bay địch, hương dẫn, phân luồng xe cộ, ngụy trang, bảo vệ trật tự, phương tiện vận tải chi viện cho tiền tuyến; các chiến sĩ Phòng cháy và chữa cháy, Cảnh sát giao thông, Công an nhân dân vũ trang… quên mình trong lửa đạn để cứu người, cứu tài sản là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đất nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, Bình Trị Thiên sum họp một nhà, lực lượng Công an Quảng Bình sát cánh cùng Công an Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tham gia tích cực trong công tác tiếp quản vùng mới giải phóng, làm nòng cốt trong công tác phát hiện, đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, bọn tội pham; làm tốt công tác quản lý, cải tạo ngụy quân, ngụy quyền; kịp thời phát hiện, đập tan âm mưu gây rối, bạo loạn của các tổ chứa phản động, làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hôi, khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương.

Sau ngày tái lập tỉnh (1989), mặc dầu giữa bộn bề khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần quật khởi nghĩa của quê hương “Hai giỏi”, cán bộ chiến sỹ Công an Quảng Bình đã khắc phục khó khăn của một tỉnh mới thành lập, vừa chiến đấu, xây dựng lực lượng và cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ công tác. Đặc biệt, qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Công an Quảng Bình đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia; mở rộng hợp tác quốc tê với an ninh nước bạn Lào; vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ; giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh và trật tự. Chú trọng đổi mới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mới; kiềm chế gia tăng tội phạm và tai, tệ nạn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tạo môi trường hòa bình , thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trường thành, những phần thưởng cao quý của Bác Hồ, của Đảng và Nhà nước dành tặng, những mốc son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc cùng với những chiến công thầm lặng, những mất mát, hy sinh sương máu đã bồi đắp nên hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Bình tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng không ngại hi sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh tổ quốc; từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiêm, liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ các cấp, các ngành, các lực lượng. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ phục công tác, chiến đấu.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra cho lực lượng Công an Quảng Bình rất nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động sẽ ra tăng thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tình hình biển Đông sẽ tiếp tục có nhiều tác động tiêu cực. An ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Hoạt động chống phá của thế lực thù địch sẽ gia tăng; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn là những nguy cơ thường trực; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ nghiêm trọng hơn; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo sẽ diễn biến phức tạp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó, lực lượng Công an Quảng Bình không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vũng mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác; gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ anh ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc quê hương, đất nước.

Công an tỉnh Quảng Bình.