Hiệu quả từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện miền núi Minh Hóa

66
Đánh giá bài viết

Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm; trong những năm qua, Công an huyện Minh Hóa đã có nhiều giải pháp tích cực, cách làm sáng tạo trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Với vai trò nòng cốt, Công an huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tinh thần tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.

Trong những năm qua, đơn vị đã tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nâng cao vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công an đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành trong thực hiện các Đề án, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người… Tham mưu, hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đăng ký thực hiện theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA quy định về xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về ANTT” và các xã, thị trấn đăng ký đạt Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Công an huyện Minh Hóa vận động thu hồi vũ khí

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Công an huyện chú trọng, tập trung ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số (Xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Tiến), các trường học. Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối trường học, ý thức xây dựng môi trường học đường an toàn về ANTT của cán bộ, giáo viên và học sinh ngày càng được nâng lên rõ rệt. Trong năm 2017, đã tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan có hơn 5.103 lượt người tham gia; phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Minh Hóa mở hội thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ” cho học sinh cấp tiểu học trên địa bàn, có hơn 800 học sinh tham gia. Tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy với hơn 1.478 lượt người tham gia,

Bên cạnh tuyên truyền giáo giục pháp luật cho nhân dân, việc gọi hỏi răn đe, tổ chức họp dân để phát hiện, tố giác tội phạm, kiểm điểm đối tượng trước dân cũng đem lại hiệu quả thiết thực. Việc giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giáo dục cảm hóa các đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư luôn được các cấp, các ngành chú trọng thường xuyên. Năm 2017, đã tổ chức họp dân 82 điểm với 6.433 lượt người tham gia; triệu tập gọi hỏi, răn đe và giáo dục 370 lượt đối tượng các loại, đưa ra kiểm điểm trước dân 20 đối tượng; đưa vào quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn 02 đối tượng. Thông qua các buổi họp dân, tuyên truyền giáo dục pháp luật, người dân hăng hái tham gia ký cam kết và chấp hành bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, nhiều người dân tự giác tháo dỡ các lều quán, hàng rào, vật thể kiến trúc vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm quy hoạch. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tham gia xây dựng các phong trào khác ở các xã, thị trấn như: Phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Vì vậy, những năm qua, trên địa bàn không có đơn vị nào yếu kém về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự cơ bản được giải quyết, không có điểm nóng về an ninh trật tự.

Đồng thời, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; công tác tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bảo dân tộc, loại bỏ những điều kiện mà các đối tượng có thể lợi dụng để truyền đạo trái phép, kích động biểu tình, tụ tập đông người hoặc thực hiện các hoạt động phạm tội khác. Phối hợp với phòng Dân tộc và UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 62 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 155 nguồn tin, giúp điều tra, khám phá 75 vụ án hình sự, xử lý nhiều vụ hành chính, cũng như quản lý, giáo dục người lầm lỗi, đối tượng quản lý giáo dục tại xã, thị trấn; phòng ngừa tốt việc tán phát tài liệu và tuyên truyền đạo trái phép, thu giữ 293 tài liệu có liệu có liên quan đến tôn giáo. Phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Minh Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, tổ chức cho 57 hộ gia đình tại thôn Lạc Thiện ký cam kết không tham gia các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, phòng ngừa ý đồ, hoạt động tuyên truyền đạo trái phép vào địa bàn của các đối tượng ở các giáo xứ.

Từ những việc làm tích cực, đồng bộ, sáng tạo, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện đã phát triển rộng khắp, đồng đều cả bề rộng và chiều sâu, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó đã kiện toàn hoạt động của 16/16 Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 11 Đội thanh niên xung kích an ninh thôn, bản; 136 Tổ hòa giải; 135/135 Ban an ninh nông thôn; 303 “Nhóm gia đình tự quản”; 13 “Dòng họ tự quản”; 07 mô hình “Khu dân cư đảm bảo ATGT”; 19 mô hình “Khu dân cư không có TNXH, mại dâm, HIV-AIDS”; 06 mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật”. Xây dựng mới 02  mô hình “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, 07 mô hình “Tiểu khu, thôn, bản an toàn”, 02 mô hình “Liên kết trường, xã, phường đảm bảo ANTT”. Hướng dẫn 100% trường học xây dựng mô hình “Trường, xã, thị trấn đảm bảo ANTT”, thường xuyên có kế hoạch kiểm tra các hoạt động của các mô hình, hướng dẫn xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh trường học; hàng tháng kịp thời nắm tình hình và thông báo các trường hợp học sinh vi phạm pháp luật cho nhà trường để có biện pháp phối hợp giáo dục, quản lý.

Là huyện miền núi, người dân am hiểu và nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, trong khi Minh Hóa lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Công an huyện luôn bố trí cán bố bám sát địa bàn, gần dân, sát dân và hiểu dân; phối hợp với lực lượng Công an cơ sở, các ban, ngành, trường học, thường xuyên tuần tra, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Thông qua các nguồn tin được nhân dân cung cấp, lực lượng Công an huyện đã lập được nhiều chiến công, cùng với nhân dân đẩy lùi; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, trộm cắp, phát hiện và vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú…

Những kết quả đạt được của phong trào đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện trong những năm qua; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; từng bước làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi người dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiến Dũng